เจาะวิจัยกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐ ถึงนโยบายด้าน IT Security ในแง่มุมต่างๆ

เจาะวิจัยกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐ ถึงนโยบายด้าน IT Security ในแง่มุมต่างๆ

การวางแผน IT Security ที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดีในช่วงแรก แต่ไม่สามารถคาดหวังผลได้ในระยะยาว เนื่องจาก แฮกเกอร์ก็จะมีการพัฒนาลูกเล่น และยุทธวิธีใหม่ๆ เพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆ ทั้งซับซ้อน และ สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น ซึ่งทำให้การทำงานกับระบบความปลอดภัยต้องมีการปรับอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนจากผู้ถูกล่าเป็นผู้ไล่ล่ากลับ เพื่อพร้อมจัดการกับภัยทางไซเบอร์ใหม่ๆ ที่มุ่งโจมตีเรามากขึ้นและถี่ขึ้น

ข้อมูลจาก Pulse บริษัทสื่อชั้นนำด้านซิเคียวริตี้ และ WatchGuard บริษัทผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร ได้ร่วมมือกันทำการสำรวจโดยสอบถามตรงไปยังกลุ่มผู้ดูแลระบบในบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่งในสหรัฐ เพื่อทำความเข้าใจว่า วันนี้ เขาเหล่านั้นมีการวางแผน หรือการเตรียมการรับมือภัยทางไซเบอร์ต่างๆ อย่างไรบ้าง รวมถึงปัจจุบันบุคคลากรต่างๆ มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ทั้งนี้พี่ๆสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้จาก Link ด้านล่าง

ทั้งนี้เมื่ออ่านในรายงานจะพบประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ

 • พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ถึงกว่า 96% ให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูล รวมถึงระบบในด้านที่เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์อยู่ตลอดเวลา และ 83% ให้ความสำคัญกับ Threat Hunting (การตรวจสอบความผิดปกติที่ระบบรายงานออกมา และวิเคราะห์ว่า ความผิดปกตินั้น จะเกิดขึ้นเพราะเรามี Malware หรือ Trojan ในระบบหรือเปล่า เช่น เราเห็นจาก Report ของ WatchGuard Dimension ว่า มีเครื่องที่ติดต่อกับ website ที่เข้าข่าย Malicious อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัน โดยเว้นช่วงห่าง ครั้งละ 5 นาที แบบนี้เราก็พอจะบอกได้แล้วว่า เป็นพฤติกรรมของ Malware ก็จัดการแยกเครื่องนั้นออกจากระบบ มาเช็คดูในเชิงลึกต่อไปครับ  – ผู้เรียบเรียง) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากต้องการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับองค์กร
 • ยังพบอีกว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการวางแผนในการลงงบประมาณกับการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
 • พบข้อน่ากังวลใจกล่าวคือ มีเพียง 3% เท่านั้น ที่บอกว่าปัจจุบัน องค์กรมีความพร้อมและมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา หากว่าปัญหานั้นซับซ้อนมากกว่าเคสปกติ ทั่วไป
 • พบคำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามถึง 65% ที่มีข้อกังวล และระบุว่า เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่บริษัทของตัวเองใช้งานอยู่แทนที่จะเป็นการช่วยงานให้ทำงานง่ายขึ้นกลับกลายเป็นอุปสรรคในการจัดการภัยทางไซเบอร์ไปเสียอีก และพบอีกว่า กว่า 51% ของหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังขาดความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลหรือบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร

Report ฉบับเต็ม :

จากรายงานจะเห็นข้อน่ากังวลอยู่หลายประการโดยเฉพาะในประเด็นความย้อนแย้งของการตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์ กับความพร้อมหรือความสามารถในการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

ทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการทำข้อมูลในลักษณะนี้ จึงได้แต่เพียงชี้ให้เห็นถึง สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค จากกรณีศึกษาที่ได้จากผู้นำขององค์กรที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัย ความมั่นคงที่เกิดจากภัยทางไซเบอร์ ที่ประจำอยู่สหรัฐอเมริกา และหากพี่ๆ ท่านใดต้องการพูดคุยในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูล ต้องการคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือต้องการรายละเอียดผลิดภัณฑ์ Firewall จาก WatchGuard สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • WatchGuard Multi-Factor Authentication

  โซลูชั่นการยืนยันตัวตน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานทั้งบน Apple iOS และ Android

  Multi-Factor Authentication, Security, WatchGuard

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

5 กลโกงออน์ไลน์ที่แฮกเกอร์ มุ่งหลอกเหยื่อหรือคนที่คุณรัก

WatchGuard MFA ทำงานผ่าน Cloud

User ที่บริษัทเรายังคงใช้ Password ที่สามารถเดาได้ เช่นชื่อเล่น ชื่อสัตว์เลี้ยง วันเกิด asdfjkl; อยู่หรือเปล่า หรือ User เรายังคงใช้ Password ที่ง่ายๆ สั้นๆ เนื่องจากมองว่าอยากให้ตัวเองจำได้ ไม่ลืม นั่นเป็นสาเหตุบางส่วนทึ่ก่อให้เกิดปัญหากับทีมไอทีอย่างพวกเรา โดย User ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะเป็นจุดอ่อน หรือช่องโหว่สำคัญจากผลของการเลือกถูกโจมตึด้วยภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเชื่อได้ว่าสาเหตุต่างๆ สอดคล้องกับผลการสำรวจของ Pulse ซึ่งระบุไว้เช่นกันว่า User โดยทั่วไปเน้นการใช้ Password ที่จำง่าย ไม่ลืม หรือ ทีมไอทีกว่า 49% จะได้รับการติดต่อเพื่อขอให้มีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการการใช้งาน Password ในทุกวัน หรือมี User เพียง 35% เท่านัันที่ยอมเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านซิเคียวริตี้ ซึ่งปัญหาต่างๆยิ่งมีมากขึ้นในช่วง Covid ที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ และ SME มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากข้างนอก แล้วรีโมทเข้ามาใช้ทรัพยากรในออฟฟิศเพื่อการทำงาน (Work From Home)

เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ทุกคนต่างก็รู้ว่าการจัดการเรื่อง Password มีความสำคัญ แต่ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ SME ไม่ได้ทำอะไรต่อ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ ความยากในการใช้งานเครื่องมือสำหรับ User หรือเจ้าหน้าที่ไอทีเองก็ตาม หรือการโน้มน้าวให้บุคคลากรในองค์กรให้ความสำคัญในการตั้ง Password ให้มีความซับซ้อนและมีความยาวที่มากพอ รวมถึงการใช้งาน Password เดียวกับการ Login เข้าใช้งานออน์ไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน Hacker สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่มากมายในการ Hack รหัสผ่าน เช่น Mimikatz โดยใช้เวลาไม่นานในการเดา Password รวมถึงการใช้งานเครื่องมืออื่นๆ เช่น เวป Phising ซึ่งก็ได้เห็นจากหน้าข่าวกันอยู่ตลอดแล้วเวลานี้

สุดท้ายข้อมูลหลุด ข้อมูลรั่ว ก็ยังคงมีขายกันใน dark web ซึ่งเราได้เห็นตามหน้าสื่อมาอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย ก็จะกลายเป็นช่องโหว่ให้องค์กรต้องรับมือกับภัยอื่นๆที่จะตามมา

จากสถานการณ์เหล่านี้ WatchGuard MFA (Multi-Factor Authenticartion)  จะเหมือนเป็นผู้ช่วยสำคัญให้กับหน่วยงานไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ที่มีทีมงานที่ทำไอทีด้วยจำนวนคนที่ไม่มากนัก ตัวงานก็ค่อนข้างหลากหลายไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่อง Security ในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับ WatchGuard MFA แม้ Hacker จะได้รับ Password ในการเข้าสู่ระบบ แต่การทำงานของ MFA จะช่วยเป็นปราการอีกชั้นหนึ่งก่อนการอนุญาตให้เข้าใช้งานในระบบ ซึ่ง User จะได้รับ Notification แจ้งเตือน เพื่อการยืนยันการใช้งาน และหาก User ไม่ยืนยัน Hacker ก็จะไม่สามารถเข้ามาในระบบได้เลย และเมื่อ User คนดังกล่าวพบข้อพิรุธ ก็จะสามารถจัดการหรือแจ้งปัญหาต่อทีมงานไอทีได้ทันท่วงที เพื่อการป้องกันในขั้นตอนความปลอดภัยอื่นต่อไป

WatchGuard MFA ทำงานผ่าน Cloud  ทำให้ลดความวุ่นวายในการทำงานบน Server ลดภาระอุปกรณ์ รวมถึง สามารถจ่ายเป็น Subscription Fee ได้โดยไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่ในครั้งแรก เพื่อให้มีระบบ MFA นี้มาใช้ในองค์กร ทั้งนี้หากอยากรู้ว่า WatchGuard MFA จะสามารถช่วยให้ไอที สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นเพียงใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ทีมงานของทางบริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ WatchGuard ที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพการใช้งานมาแล้วทั่วโลก ติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • WatchGuard Multi-Factor Authentication

  โซลูชั่นการยืนยันตัวตน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานทั้งบน Apple iOS และ Android

  Multi-Factor Authentication, Security, WatchGuard

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

เก็บตกงาน Optimus Webinar “RUCKUS Technology Trends 2022”

Optimus Webinar "RUCKUS Technology Trends 2022

ออพติมุส (Optimus) ตัวแทนจำหน่าย CommScope Ruckus อุปกรณ์เน็ตเวิร์คจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ Ruckus โดยเฉพาะกลุ่ม Wi-Fi ทีมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีสิทธิบัตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Ruckus ยังมีสินค้าในกลุ่ม Switching Hub ตั้งแต่ Core Network จนมาถึง Access Switch รวมไปถึงโซลูชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น Controller, IoT Gateway, Cloud เพื่อตอบสนองความเป็นผู้นำด้าน Network Infrasturture อย่างแท้จริง

และในปีนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ทางออพติมุส ร่วมกับทาง Ruckus Network ในการนำเสนอโซลูชั่น และ Roadmap ในปี 2022 โดยในปีนี้ Ruckus ได้มีการออกสินค้า AP, Switch รวมถึงการอัพเกรดฟีเจอร์ต่างๆ บน Controller, Ruckus Analytic และ Ruckus Cloud โดยพี่ๆ จะได้เห็นถึง การเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

เบื้องต้น ทางวิทยากรได้พูดสรุปถึงภาพรวม กลุ่มสินค้า ที่ปัจจุบันทาง Ruckus และ Optimus จัดจำหน่ายอยู่ ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจในกลุ่มสินค้าต่างๆ คือ

Webinar Ruckus 01

บรรยายโดยคุณ ธีรพล สุขประไพพัฒน์ | System Engineer CommScope Ruckus Thailand

Software & SaaS

Ruckus Cloud
Cloudpath Key Features

1. Software & SaaS ประกอบด้วยโซลูชั่นที่สำคัญได้แก่ Ruckus Analytics และ Cloudpath โดยโซลูชั่น Ruckus Analytic เป็นการผสานเทคโนโลยี  Big Data + AI (Artificial Intelligence)  และ ML (Machine Learning) มาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์ค โดยมีการใช้ AI ในการวิเคราะห์แบบ Realtime ว่าเน็ตเวิร์คมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง ยังสามารถคาดการณ์ว่าอาจเกิดปัญหาใดในเน็ตเวิร์คได้อีก พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาว่ามีขั้นตอนอย่างไร เพื่อให้ ไอทีสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกลุ่มโซลูชั่นนี้ยังมี Cloudpath ที่เป็นระบบในการบริหาร Network Access ขององค์กร ทำงานกับ User หรือ Device ต่างๆ ที่เข้ามาใช้ในองค์กรจากศูนย์กลางการควบคุม นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการอุปกรณ์ BYOD อื่นๆ รวมถึง IoT ได้อีกด้วย

Control & Management

Control & Management

2. Control & Management ทั้งนี้การจัดการ Access Point ในระบบของ Ruckus ถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่สร้างให้ Ruckus ให้มีความโดดเด่น กล่าวคือในตัว AP ของ Ruckus สามารถปรับ Firmware ไปเป็นเวอร์ชั่นรุ่นต่างๆ ตามประเภทของ Controller ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้วยแนวคิด “Pay as You Growth” ซึ่ง Ruckus มีระบบ Mangament ตั้งแต่ระบบเล็กๆ ผ่านโซลูชั่น Unleashed ควบคุมการทำงานด้วย AP ในระบบและจำลองตัวเองเป็น Controller เพื่อควบคุมการทำงานของระบบ หรือหากระบบมี Scale การทำงานที่ใหญ่ขึ้น ก็มี SmartZone ซึ่งเป็น Hardware Appliance ที่ไว้ควบคุม AP ที่อยู่ในระบบจำนวนมาก นอกจาก นี้ยังเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งาน หากเซิฟเวอร์ของลูกค้ายังมีทรัพยากรเหลืออยู่ก็สามารถเลือกใช้รุ่นที่เป็น Virtual SmartZone โดยทำงานผ่าน VMware ก็ได้ด้วยเช่นกัน หรือในสภาพแวดล้อมที่เป็นสำนักงานมีหลายสาขา รวมถึง SMEs ที่มีทีมงานไอทีจำกัด สามารถเลือกใช้ Ruckus Cloud เป็นทางออกในการบริหารระบบได้อีกด้วย ทั้งนี้ Ruckus ยังมี Ruckus IoT controller ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เพื่อจัดการบริหาร IoT ในระบบได้อย่างดีอีกด้วย

Switching Hub

Switching Hub

3. Switching Hub เรามี Switching Hub ให้เลือกใช้งานได้ ตั้งแต่ Switch ที่เป็น Core รองรับการทำงานสูงสุดถึง 40Gbpsไล่มาจนถึง Access Switch โดยปัจจุบันมีซีรีย์รุ่นที่สำคัญประกอบไปด้วย ICX 7150, ICX 7450 ที่ใช้เป็น Access ตามด้วย Aggreatation ได้แก่ ICX 7550, ICX7650 และ Core Switch ICX 7750 และ ICX 7850 ตามลำดับ

Access Point

Accesspoint Ruckus

4. Access Point มาพร้อมสิทธิบัตรที่ทำให้ Ruckus เป็นที่หนึ่งในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ Indoor ในกลุ่มซีรีย์ R, Outdoor กลุ่มซีรีย์ T และรุ่นพิเศษสำหรับงานโรงแรมที่เป็น WallPlate และ งาน Smart City ที่ต้องการใช้งาน LTE ซึ่งปัจจุบัน AP ของ Ruckus รองรับความเร็วตามมาตรฐาน Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

บรรยายโดยคุณ ธีรพล สุขประไพพัฒน์ | System Engineer CommScope Ruckus Thailand

ทั้งนี้ในปี 2022 Ruckus ขนทัพสินค้า โซลูชั่นใหม่ๆ รวมถึงเฟิร์มแวร์อัพเดท ที่จะช่วยให้ระบบ Network สามารถทำงานได้ดีขึ้น ตอบสนองแนวทางในการบริหารในช่วง Post Covid ที่เครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความต้องการรองรับ WFH มากขึ้น รวมถึงต้องการความเร็วในการทำงานที่มากขึ้นไม่ใช่แค่ Data แต่เป็นการใช้งาน Streming และ Voice ที่มากขึ้น  โดยในงานวิทยากรได้พูดถึงประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้

 • ปัจจุบันเราอยู่ในยุค Wi-Fi ที่เป็น Generation 6 (IEEE 802.11ax) ซึ่งในปีนี้ Ruckus วางแผนในการออก AP รุ่นใหม่ รองรับการทำงานตามมาตรฐาน Wi-Fi 6E ซึ่งเป็นการนำเอาคลื่น 6GHz เข้ามาใช้งาน โดย AP รุ่น R760 และ R560 ที่ Ruckus มีการวางแผนคาดว่าจะออกมาในช่วงไตรมาสสองและไตรมาสสามของปี 2022 โดยจะเป็น Wi-Fi 6 E ที่เป็น tri-band รองรับ 2.4GHz, 5 GHz และ 6 GHz ซึ่งจะทำให้ไอทีมีความถี่ในการเลือกใช้งานมากขึ้น สามารถเอา Channel มาทำ bonding ได้เยอะขึ้น ส่งผลให้มีความเร็วในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ในไทยเอง ต้องรอ กสทช อนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่น 6GHz ก่อนถึงจะสามารถใช้ได้ (ทั้งนี้กลุ่มประเทศในเอเซียที่อนุญาตให้ใช้แล้วคือ เกาหลีใต้ และ มาเลเซีย)  รวมถึง Wi-Fi 7 ที่ตอนนี้ทีม Ruckus R&D กำลังมุ่งทำการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ และคาดว่าจะได้เห็นการเปิดตัวจาก Ruckus เป็นที่แรกๆ อย่างแน่นอน
 • Ruckus Switching Hub จะมีสินค้าใหม่ที่ออกแบบเพื่อรองรับการทำงานของพอร์ตที่เป็น Multi-Gig ในหลากหลายรุ่นมากขึ้น สามารถใช้งานร่วมกับ Wi-Fi ในมาตรฐานใหม่ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการออก Core Swich ที่จะเพิ่มพอร์ต uplink ให้สามารถรองรับได้สูงสุดถึง 25G รวมไปถึง Switch POE ที่รองรับมาตรฐาน 802.3bt ที่จะออกมาสำหรับการใช้งาน AP หรืออุปกรณ์ปลายทางอื่นที่กินไฟมากขึ้น
 • สำหรับ Firmware ใน Smartzone และ Virtual Smartzone ก็จะมีฟีเจอร์เด่นๆ ใหม่ๆ ออกมา ซึ่งแผนงานล่าสุด ใน Firmware 6.1.1 ซึ่งจะมาราวไตรมาส 3 จะมีฟีเจอร์เด่น เช่น การทำงานร่วมกันกับ AP ในเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นเก่า และ ใหม่ได้พร้อมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ไอทีสามารถขยายระบบ หรือเติมระบบได้อย่างไม่ต้องมีข้อกังวล รวมถึงการออกแบบ Dashboard ใหม่ที่ทำให้ไอทีมีข้อมูลในการบริหารระบบได้ดีมากขึ้น มีมิติของข้อมูลที่เพียงพอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทำงาน ผ่านรูปแบบการแสดงผลที่อ่านง่ายและสวยงาม

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Roadmap ในปี 2022 นี้เท่านั้น ยังมีฟีเจอร์บน Unleashed, IoT, Ruckus Cloud, Analytic และ Ruckus Cloudpath ที่มีการพูดถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับท่านที่สนใจ หรือ สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Webinar ครั้งนี้เพิ่มเติม 

โทร : 02-2479898 ต่อ 87 

Emailmarketing@optimus.co.th

Line : @optimusthailand

Facebook : optimusthailand

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Ethernet Management Switches

  RUCKUS ICX เป็นตระกูลของสวิตช์ ให้การติดตั้งและการจัดการเครือข่ายง่ายขึ้น เพิ่มความปลอดภัย

  CommScope Ruckus, Ethernet Switches, Management Switches, Wired
 • CommScope Ruckus Network Access & Policy

  ซอฟต์แวร์ Cloud-based หรือ on-premises เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเครือข่าย

  CommScope Ruckus, Network Access & Policy, Wireless
 • CommScope Ruckus Controllers

  ตัวควบคุมเครือข่าย ช่วยลดขั้นตอน ความซับซ้อนการจัดการเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย

  CommScope Ruckus, Controllers, Wireless
 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

จุดประกายโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

DZS จบปี 2021 ด้วยฐานลูกค้าใหม่ PON กว่า 150 ราย พร้อมรับโซลูชั่นใหม่ตลอดปี 2022

DZS จบปี 2021 ด้วยฐานลูกค้าใหม่ PON กว่า 150 ราย พร้อมรับโซลูชั่นใหม่ตลอดปี 2022

DZS (NASDAQ: DZSI) ผู้นำด้านการสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อผ่านโซลูชั่น Broadband แบบครบวงจรครอบคลุมสินค้าและซอร์ฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง ระบุเหตุการณ์ที่สำคัญ โดยเฉพาะกลยุทธทางการตลาดที่ได้ดำเนินการมาตลอดตอนช่วงปี 2021 ระบุผลงานที่ได้ประกอบไปด้วย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าใหม่ กว่า 150 ราย ในอเมริกา เอเซีย ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดบรอดแบนด์ ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ โซลูชั่นใหม่ที่ถือเป็นนวัตกรรมล่าสุด ครอบคลุม การเชื่อมต่อบรอดแบนด์ตามบ้าน เมือง องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานสำคัญทางราชการ

ในปี 2021 DZS ได้เพิ่มศูนย์วิจัย R&D ในประเทศแคนาดา และ อินเดีย เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วใน สหรัฐอเมริกา เกาหลี และ เวียดนาม โดยทั้ง 5 ศูนย์วิจัยนี้ เป็นแหล่งระดมสมองที่สำคัญในการวางยุทธศาสตร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบรอดแบนด์ ครอบคลุม Portfolio ใหญ่ 4 กลุ่มได้แก่

 • DZS Velocity: โซลูชั่น Multi-Gigabit Broadband สำหรับตลาด Broadband Connectivity
 • DZS Helix: กลุ่มผลิตภัณฑ์ ONT เหมาะกับตลาด ISP ที่ใช้งาน GPON หรือ XGS PON ในบ้านหรือธุรกิจ
 • DZS Chronos: กลุ่มผลิตภัณฑ์ Multi-Gigibit คุณภาพสูงสำหรับการใช้งานรองรับกลุ่ม 4G/5G ที่เป็น Mobile Operator รองรับความเร็วสูงสุด 100G
 • DZS Cloud: ระบบการบริหาร Total Broadband Solution แสดงผลรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ เพื่อการบริหารหรือตัดสินใจในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เราเร่งการลงทุนผ่านการเพิ่มทุนในช่วงต้นปี 2021 ด้วยยอดเงินสูงถึงกว่า 64 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อกิจการด้านเทคโนโลยี 2 แห่ง เร่งการเจริญเติบโตในกลุ่มสินค้า DZS Cloud ซึ่งนำมาสู่การเพิ่มการขาย สินค้า รวมถึงการต่อยอด R&D จำนวนมาก ทั้งนี้ข้อมูลจาก Omdia คาดการณ์จำนวนผู้ใช้งาน Gibabit Broadband จะเพิ่มสูงถึง 50 ล้านคน ซึ่งโตทวีคูณจากในปี 2020 ซึ่งมีผู้ใช้เพียง 24 ล้านคนเท่านั้น”

ทั้งนี้ความคาดหวังในการเติบโตเหล่านี้เกิดจากปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น การเติบโตของอุตสาหกรรมในฐานะที่ Gigabit Broadband จะพื้นฐานการใช้งานความเร็วสูงทตแทนความเร็วในเทคโนโยลีแบบเดิม รวมถึงการกระตุ้นการเติบโตจากภาครัฐที่ต้องการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอล ซึ่งทำโดยรัฐบาลแต่ละประเทศทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึงกว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐ การเติบโตของ 5G การนำ Open RAN มาใช้งาน รวมถึง แนวทางการแข่งขันที่เกิดจากข้อกังวลของผู้ขายที่ส่งผลมาจากภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสร้างความไม่ไว้ใจในการใช้งานเพราะความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูล และ Privacy Policy

ในปี 2022 นี้ DZS ยังคงมุ่งมั่นในการขยายงานไปในส่วนต่างๆ ทั้งจากสินค้าใหม่ โซลูชั่นใหม่ รวมถึงพันธมิตรจากคู่ค้าเพิ่มเติมทั่วโลก ผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างกิจกรรมทางการตลาดต่างๆผ่านคู่ค้าและลูกค้าของทางบริษัท ทั้งนี้สำหรับในประเทศไทย ออพติมุส ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ได้เตรียมโซลูชั่นจากเทคโนโลยี PON และเกี่ยวข้องจาก DZS ครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่กลุ่ม บริษัท Telco , ISP รวมถึง FiberLAN สำหรับการใช้งาน Fiber ครอบคลุมแทนสาย LAN เหมาะสำหรับองค์กร หรือหน่วยงานที่ต้องการทำโซลูชั่น Fiber to the Room, Fiber to Building สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • DZS (GPON)

  GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโน

  DZS

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

เพราะอะไร WatchGuard MFA จึงเหมาะกับ SME ในการใช้เป็นเครื่องมือช่วยงานด้านการจัดการ Password

WatchGuard MFA ทำงานผ่าน Cloud

User ที่บริษัทเรายังคงใช้ Password ที่สามารถเดาได้ เช่นชื่อเล่น ชื่อสัตว์เลี้ยง วันเกิด asdfjkl; อยู่หรือเปล่า หรือ User เรายังคงใช้ Password ที่ง่ายๆ สั้นๆ เนื่องจากมองว่าอยากให้ตัวเองจำได้ ไม่ลืม นั่นเป็นสาเหตุบางส่วนทึ่ก่อให้เกิดปัญหากับทีมไอทีอย่างพวกเรา โดย User ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะเป็นจุดอ่อน หรือช่องโหว่สำคัญจากผลของการเลือกถูกโจมตึด้วยภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเชื่อได้ว่าสาเหตุต่างๆ สอดคล้องกับผลการสำรวจของ Pulse ซึ่งระบุไว้เช่นกันว่า User โดยทั่วไปเน้นการใช้ Password ที่จำง่าย ไม่ลืม หรือ ทีมไอทีกว่า 49% จะได้รับการติดต่อเพื่อขอให้มีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการการใช้งาน Password ในทุกวัน หรือมี User เพียง 35% เท่านัันที่ยอมเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านซิเคียวริตี้ ซึ่งปัญหาต่างๆยิ่งมีมากขึ้นในช่วง Covid ที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ และ SME มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากข้างนอก แล้วรีโมทเข้ามาใช้ทรัพยากรในออฟฟิศเพื่อการทำงาน (Work From Home)

เป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งที่ทุกคนต่างก็รู้ว่าการจัดการเรื่อง Password มีความสำคัญ แต่ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะ SME ไม่ได้ทำอะไรต่อ ไม่ว่าจะเป็นเพราะ ความยากในการใช้งานเครื่องมือสำหรับ User หรือเจ้าหน้าที่ไอทีเองก็ตาม หรือการโน้มน้าวให้บุคคลากรในองค์กรให้ความสำคัญในการตั้ง Password ให้มีความซับซ้อนและมีความยาวที่มากพอ รวมถึงการใช้งาน Password เดียวกับการ Login เข้าใช้งานออน์ไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน Hacker สามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่มากมายในการ Hack รหัสผ่าน เช่น Mimikatz โดยใช้เวลาไม่นานในการเดา Password รวมถึงการใช้งานเครื่องมืออื่นๆ เช่น เวป Phising ซึ่งก็ได้เห็นจากหน้าข่าวกันอยู่ตลอดแล้วเวลานี้

สุดท้ายข้อมูลหลุด ข้อมูลรั่ว ก็ยังคงมีขายกันใน dark web ซึ่งเราได้เห็นตามหน้าสื่อมาอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย ก็จะกลายเป็นช่องโหว่ให้องค์กรต้องรับมือกับภัยอื่นๆที่จะตามมา

จากสถานการณ์เหล่านี้ WatchGuard MFA (Multi-Factor Authenticartion)  จะเหมือนเป็นผู้ช่วยสำคัญให้กับหน่วยงานไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ที่มีทีมงานที่ทำไอทีด้วยจำนวนคนที่ไม่มากนัก ตัวงานก็ค่อนข้างหลากหลายไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่อง Security ในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว สำหรับ WatchGuard MFA แม้ Hacker จะได้รับ Password ในการเข้าสู่ระบบ แต่การทำงานของ MFA จะช่วยเป็นปราการอีกชั้นหนึ่งก่อนการอนุญาตให้เข้าใช้งานในระบบ ซึ่ง User จะได้รับ Notification แจ้งเตือน เพื่อการยืนยันการใช้งาน และหาก User ไม่ยืนยัน Hacker ก็จะไม่สามารถเข้ามาในระบบได้เลย และเมื่อ User คนดังกล่าวพบข้อพิรุธ ก็จะสามารถจัดการหรือแจ้งปัญหาต่อทีมงานไอทีได้ทันท่วงที เพื่อการป้องกันในขั้นตอนความปลอดภัยอื่นต่อไป

WatchGuard MFA ทำงานผ่าน Cloud  ทำให้ลดความวุ่นวายในการทำงานบน Server ลดภาระอุปกรณ์ รวมถึง สามารถจ่ายเป็น Subscription Fee ได้โดยไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่ในครั้งแรก เพื่อให้มีระบบ MFA นี้มาใช้ในองค์กร ทั้งนี้หากอยากรู้ว่า WatchGuard MFA จะสามารถช่วยให้ไอที สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นเพียงใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ทีมงานของทางบริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ WatchGuard ที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพการใช้งานมาแล้วทั่วโลก ติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • WatchGuard Multi-Factor Authentication

  โซลูชั่นการยืนยันตัวตน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานทั้งบน Apple iOS และ Android

  Multi-Factor Authentication, Security, WatchGuard

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

Arista เปิดตัว NDR (Network Detection and Response) เสริมความปลอดภัยขั้นสูงสุดบนเทคโนโลยี Switching Hub

Arista Networks (NYSE:ANET) ผู้นำเทคโนโลยีเครือข่ายขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูลที่ทันสมัย ออก Switching Hub ซีรีย์ใหม่ 720XP ที่ไม่เป็นแค่เพียง Campus Switching Hub ทั่วไปเท่านั้นยังผนวกเทคโนโลยีความปลอดภัยบนเครือข่าย ที่จะทำการวิเคราะห์ packet ที่วิ่งในระบบ ด้วยการนำเอา NDR (Network Detection and Response) มาอยู่บน Arista EOS (Arista EOS หรือ Arista Extensible Operating System เป็น OS ที่พัฒนาขึ้นโดย Arista Networks ใช้เพื่อเป็น Operation Systems ในการจัดการระบบเน็ตเวิร์คของ Arista เอง ทั้งที่เป็นในส่วนของ Data Center และ Cloud Network – ผู้เรียบเรียง) ซึ่งจะทำให้ไอทีเห็นภาพของระบบในมุมมองที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งเท่าทันภัยคุมคามทางไซเบอร์ที่มุ่งการโจมตีระบบ ช่วยให้ยูสเซอร์ สามารถใช้งานระบบได้ปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงของระบบ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สินค้าที่เป็น Network Security เพิ่มเติมจากภายนอก

NDR เทคโนโลยีความเที่ยงตรงสูงด้วย Arista AVA

เทคโนโลยี NDR ถูกขับเคลื่อนโดย AVA (Autonomous Virtual Assist) ฟังชั่นการทำงานที่เป็นสิทธิบัตรโดย Arista เป็นการทำงานด้วย AI ผ่าน 2 ส่วนประกอบสำคัญคือ AVA Sensors และ AVA Nucleus โดย AVA Sensors ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ตั้งแต่อุปกรณ์ที่เป็น Standalone, Virtual หรือ การทำงานบน Cloud นอกจากนั้นยังสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์ที่เป็น PoE Switching Hub ทั้งนี้การทำงานของ Sensors จะตรวจสอบ packet ในเชิงลึก และส่งต่อไปยัง AVA Nucleus ซึ่งอยู่ในรูปของ on-premise หรือ SaaS ซึ่งข้อมูลที่ได้จะทำให้

 • เห็นการทำงานของ packet ที่วิ่งในระบบ สามารถระบุ packet ที่คาดว่าจะเป็นอันตราย รวมถึงติดตาม Profiles หรือ ผู้ใช้งาน รวมไปถึง App ต่างๆ และ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Desktop หรือ Workstation ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึง อุปกรณ์ IoT ต่างๆ ด้วย
 • เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ โดยอิงการวิเคราะห์จากพฤติกรรม แทนที่จะเป็นการวิเคราะห์ในแบบปกติ
 • ดูข้อมูลได้แบบ Realtime เพื่อให้ทีมไอที สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ
 • ตรวจจับข้อมูลทีมีความเสี่ยงด้วย AI ซึ่งเป็นไปอย่างอัตโนมัติ รวมถึงระบบจะวิเคราะห์จากข้อมูลผ่านการทำ Machine Learning เพื่อเป็นผู้ช่วยที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับองค์กรส่วนใหญ่เนื่องจากการปรับการใช้ฮาร์ดแวร์และการเปลี่ยนแปลง config ต่างๆ ที่จำเป็นในเครือข่ายเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ทีมไอทีที่ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ ถูกบังคับให้ต้องแลกกับเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” Rahul Kashyap รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์และ CISO ของ Arista Networks กล่าว “ด้วยการสร้างความสามารถของ NDR ลงบนโครงสร้างเน็ตเวิร์ค Switching Hub Arista จะช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรอีกทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและเวลาในการแก้ไข ด้วยเวลาที่สั้นลง”

แหล่งที่มาข่าว : https://www.arista.com/en/company/news/press-release/14926-pr-20220223

ทั้งนี้ ความสามารถที่อยู่บน AVA จะพร้อมใช้งานได้ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2022 โดยเปิดให้ทดลองใช้ช่วงต้นเดือน มีนาคมนี้ และ หากท่านมีความประสงค์จะทดสอบ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อตัวแทนขายของทางบริษัท หรือติดต่อมาที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Arista Networks ติดต่อ

โทร : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Arista Outdoor Access Point

  Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

  Access Point, Arista Mojo, Outdoor, Wireless
 • Arista Indoor Access Point

  Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

  Access Point, Arista Mojo, Indoor, Wireless

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

ออฟฟิศของคุณพร้อมใช้งาน Wi-Fi 6 แล้วหรือยัง

Are Your Agency’s Access Points Ready, Tested, and Certified for Wi-Fi 6?

โลกหลัง Covid สภาพการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงทึ่ต่างไปจากเดิม การใช้งาน Wi-Fi ถูกพูดถึงมากขึ้น การเตรียม Wi-Fi ให้มีความเร็วที่สูงขึ้น รวมถึงรองรับจำนวนการใช้งานด้วยเครื่องและ Device ต่างๆ ที่มากขึ้น หลากหลายขึ้น มึความจำเป็นอย่างมาก อีกทั้งออฟฟิศยังมีแนวโน้มในการใช้งาน Voice และ Streming ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ฉะนั้น ประสิทธิภาพของเน็ตเวิร์คจึงมีความสำคัญอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และ ถึงจุดที่ไอทีจะพิจารณาเลือกใช้งาน Wi-Fi 6 (802.11ax) เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้การทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 6 มีคุณสมบัติใหม่ๆ หลายอย่างที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานระบบไร้สายภายในออฟฟิศ ซึ่งดีมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับเทคโนโลยี Wi-Fi ในรุ่นก่อนหน้านั้น เช่นคุณสมบัติ Orthogonal Frequency-Division Multiplexing Access ซึ่งจะช่วยให้ AP และ Devices ที่เชื่อมต่อกันสามารถใช้งาน bandwidth ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาในการทำงานร่วมกับ Devices น้อยลง ซึ่งจะลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อีกทางหนึ่ง ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ยาวนานมากขึ้น

นอกจากนั้นยังพบว่า เครือข่าย 5G ซึ่งทุกวันนี้ บริษัท Telco ลงทุนไป ให้ความสำคัญกับการใช้งาน IoT (Internet of Things) รวมไปถึง Big Data และการประมวลผลด้วย AI การใช้งาน Streming 4K เทคโนโลยี VR AR (Augmented และ Virtual Reality) ก็สามารถทำงาน Offload ไปด้วยกันได้ดีกับเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 6  ด้วย Latency ที่ต่ำ มีความเร็วที่มากขึ้น และมีอุปกรณ์หลายๆ แบบรองรับเพิ่มขึ้น

CommScope RUCKUS Wi-Fi6

CommScope Ruckus ซีรีย์ R850 และ R750 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญานไร้สายบนมาตราฐาน Wi-Fi 6 (802.11ax) ไดัรับการรับรอง Wi-Fi CERTIFIED 6 จาก Wi-Fi Alliance ทำให้มั่นใจว่า สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับอุปกรณ์ที่ได้ Wi-Fi CERTIFIED 6 ด้วยกัน อีกทั้งหากดูจากผลการทดสอบของ สื่อในหลายๆ ค่ายที่นำ Ruckus ในสองรุ่นดังกล่าวไปทดสอบ จะพบจุดเด่นเพิ่มเติมมากขึ้นในหลายจุด เช่น สามารถเพิ่มการรองรับอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทางเป็นสองเท่าจากจำนวนที่ต้องการเพื่อให้ผ่านการทดสอบ นอกจากนั้นผลการทดสอบของ Packet6 (Packet6 – Wireless Consulting Services หน่วยงานทดสอบอิสระเชี่ยวชาญสูงด้านเทคโนโลยี Wi-Fi – ผู้เรียบเรียง) พบว่า การทำงานเพื่อรองรับ Streming VDO, Voice และ Data อุปกรณ์ Ruckus Wireless ยังสามารถทำคะแนนได้สูงสุด เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นในตลาด อีกด้วย

ทั้งนี้ท่านสามารถทดสอบการใช้งานจริงบนสภาพแวดล้อมจริง ของ Access Point Wi-Fi 6 พร้อมเทคโนโลยีที่เป็นสิทธิบัตรซึ่งอยู่บน Ruckus R850 และ R750 ตัวกระจายสัญญาน Wi-Fi รุ่นใหม่ จาก Ruckus Wireless สนใจและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

โทร : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Access Points Accessories

  Access Point ที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

  Access Point, Access Points Accessories, CommScope Ruckus, Wireless

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

ระบบตรวจสอบแจ้งเตือนความหนาแน่น ของบุคลากรในพื้นที่ ด้วย WiFi

โรคโควิด 19 อาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกนาน หลายองค์กรเริ่มยอมรับ ปรับตัว ปรับวิถีการทำงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ อย่างปกติที่สุด การเตรียมพร้อมและการออกนโยบาย การเว้นระยะห่าง ในการทำงาน หรือลดจำนวนความหนาแน่นของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ แล้วอะไรละ ที่จะเป็นการตรวจวัด และการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมได้ เรามี Solution ตรวจสอบผ่าน WiFi ที่ท่านมีอยู่แล้วมานำเสนอครับ

ประโยชน์

 • แจ้งเตือนความหนาแน่นของพนักงาน ในพื้นที่ต่างๆ ที่กำหนดเอาไว้

 • สามารถกำหนดปรับแต่งจำนวนบุคลากร สูงสุดในพื้นได้

ปัญหา

 • ไม่สามารถตรวจสอบบุคลากรในพื้นที่ หรือจำกัดจำนวนการเข้าออกได้

 • บุคลากรไม่ได้รับการแจ้งเตือน ที่รวดเร็ว ก่อนเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากความหนาแน่นของผู้คนได้

เหมาะสำหรับ

 • สำนักงาน โรงอาหา ห้องประชุม พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ร่วมกัน ที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังความหนาแน่นสูง

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Plume for service providers

  Plume enables internet service providers to deliver unparalleled whole-home WiFi.

  Plume
 • Plume for small business

  Smart connectivity a first for small biz

  Plume
 • Plume for home

  The best home WiFi is just the beginning

  Plume
 • DZS (GPON)

  GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโน

  DZS
 • OPT-Solution Single Sign-On

  เชื่อว่าหลายบริษัทยังคงเป็นแบบนี้กันอยู่ จึงตัดปัญหาเรื่องการเข้าใช้งาน WIFI เป็น Pre-Share key (ตั้ง

  OPT-Solution, Security
 • xentrack-indoor location system

  Xentrack

  indoor location system

  XEN, Data Analytics
 • xentemp-ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  Xentemp

  ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  XEN, Data Analytics
 • Prospace CARE Premium

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Prospace, Support, Value Added Services
 • Easy Social login by Linkyfi

  LinkyFi เครื่องมือในการจัดการ WiFi ที่จะเปลี่ยนให้ทุกท่านเป็นมือโปร…

  OPT-Solution
 • เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

  เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

  คุณเคยพบกับปัญหานี้หรือไม่? จุดที่ติดตั้งสายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ POE ไกลเกิน 100เมตร…

  OPT-Solution
 • OPT-Solution FaceBook WiFi 600x600

  OPT-Solution FaceBook WiFi

  Facebook WiFi คือระบบที่รวมกันระหว่างระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตและการตลาดเข้าด้วยกัน โดย

  OPT-Solution, Wireless
 • OPT-Solution PDPA

  OPT-Solution PDPA

  PDPA ย่อมาจาก “Personal Data Protection Act” PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าขอ

  OPT-Solution, Security
 • Arista Indoor Access Point

  Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

  Access Point, Arista Mojo, Indoor, Wireless
 • Arista Outdoor Access Point

  Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

  Access Point, Arista Mojo, Outdoor, Wireless
 • WatchGuard Firewall Software

  ยกระดับการป้องกันและความปลอดภัยในระบบด้วย WatchGuard FireboxV

  Firewall Software, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Firewall Cloud

  ขยายขอบเขตความปลอดภัยบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ปกป้องข้อมูลจากการโจมตีและการคุกคามอื่นๆ

  Firewall Cloud, Security, WatchGuard

ระบบระบุตำแหน่งผู้ติดเชื้อโควิดย้อนหลัง และตรวจสอบประวัติการใกล้ชิดบุคคลอื่น

โรคโควิด 19 อาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกนาน หลายองค์กรเริ่มยอมรับ ปรับตัว ปรับวิถีการทำงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างปกติที่สุด แน่นอนว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่บุคลากรของเรา อาจจะได้รับเชื้อมาจากภายนอกสถานที่ปฏิบัติงาน และไม่แสดงอาการ จนมาตรวจพบภายหลัง ซึ่งแน่นอนว่า ต้องส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน จำเป็นต้องกักตัวไปด้วย โดยไม่มีเครื่องมือมาตรวจสอบความเสี่ยงจากการ ใกล้ชิด จะดีกว่ามั้ยหากท่านสามารถตรวจสอบประวัติได้ด้วย WiFi

ประโยชน์

 • สามารถตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หลังจากมีการระบาด

 • สามารถดูย้อนหลังได้ มีความแม่นยำสูง สามารถคัดกรองโดยแบ่งเป็นห้องเป็นชั้น ของอาคารได้

ปัญหา

 • ไม่สามารถจำแนกผู้ใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้ ทำให้เกิดความกังวล

 • กักตัวผู้ไม่เกี่ยวข้อง หรือต้องปิดสถานที่ ซึ่งก่อความเสียหายกับธุรกิจได้

เหมาะสำหรับ

 • พื้นที่การทำงาน ในส่วนต่างๆที่มีโอกาสที่พนักงานจะใกล้ชิดกัน โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Prospace Mail-as-a-Service (Maas)

  บริการ Mail-as-a-Service (MaaS) เป็นบริการ Mail Service ที่มีคนคุยด้วยระดับมืออาชีพ

  Collaborative, Mail-as-a-Service (Maas), Prospace

Mail as a Service บริการ Mail Service ที่มีคนคุยด้วย

Mail-as-a-Service-บริการ-Mail-Service-ที่มีคนคุยด้วย-768x506
Mail-as-a-Service-บริการ-Mail-Service-ที่มีคนคุยด้วย-768x506

มาทำ Mail service ของคุณให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น สบายขึ้น กันดีกว่า ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแก้ปัญหาคนเดียวอีกต่อไป พราะเราจะไม่ปล่อยให้คุณ แก้ไขปัญหาเองโดยลำพังกับการอ่านเอกสาร Knowledge base เป็นร้อย ๆ หน้า คุณไม่จำเป็นต้องไปค้นตาม forum หรือโพสคำถาม ถามไปกลางอากาศ เพื่อจะได้คำแนะนำให้ลองนั่นลองนี่ แต่ไม่เคยได้คำตอบ หยุดเอาเวลาอันมีค่าของคุณ ดูแลงานด้านอื่น ปล่อยให้เรื่องเมลล์เป็น เรื่องของผู้เชี่ยวชาญอย่างเรากันดีกว่าครับ

ประโยชน์

 • บริการระบบอีเมลครบวงจร ตั้งแต่ช่วยจัดการเรื่อง Host

 • Domain, ความปลอดภัยด้านอีเมล รวมไปถึงการติดตั้ง

 • กับแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งมือถือและแท็บเล็ต

ปัญหา

 • ไม่สามารถจัดการปัญหาเฉพาะด้านอีเมลได้

 • ผู้ให้บริการมักโยนความรับผิดชอบให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้
  เกิดความยุ่งยากในการจัดการและใช้เวลามากในแต่ละเคส

เหมาะสำหรับ

 • สำนักงานต่างๆ ที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเมลล์มาดูแล จัดการ หรือคอย Monitoring ภัยร้ายที่มาในรูปแบบเมลล์

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Prospace Mail-as-a-Service (Maas)

  บริการ Mail-as-a-Service (MaaS) เป็นบริการ Mail Service ที่มีคนคุยด้วยระดับมืออาชีพ

  Collaborative, Mail-as-a-Service (Maas), Prospace