บทพิสูจน์ประสิทธิภาพเหนือคำบรรยายของ RUCKUS WIRELESS NETWORK AP 6 ตัวรองรับงานมูลค่านับแสนล้านอย่างไม่มีข้อผิดพลาด

Our Approach

AP 6 ตัวรองรับงานมูลค่านับแสนล้านอย่างไม่มีข้อผิดพลาด

งานสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจาก 189 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวข้องกับมูลค่าการลงทุนมหาศาลนับแสนล้านบาท สถานที่จัดงานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับงานระดับใหญ่ขนาดนี้มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบและต้องจบด้วยคำว่า “ห้ามมีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น”

ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่จะต้องรองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน ทุกอย่างต้องมีความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่มีการหยุดชะงักแม้เพียงชั่วครู่เพราะนั่นย่อมหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในอนาคตซึ่งหมายถึงเงินลงทุนมูลค่านับร้อยล้านบาทที่ต้องสูญเสียไปในเวลาไม่กี่วัน 

งาน World Cargo Alliance หรือ WCA Annual Conference คืองานประชุมเครือข่ายระบบกิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทชั้นนำระดับโลกโดยมีสมาชิก 4,803 แห่งใน 723 เมืองจาก 189 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในงานประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งที่ 15 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้พบปะกัน ดังนั้นสถานที่จัดงานที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับใช้จัดการประชุมใหญ่ขนาดนี้จึงต้องมีคุณภาพและศักยภาพระดับโลกที่สามารถรองรับงานใหญ่ระดับนี้ และสถานที่จัดงานที่ได้รับเกียรติในปีนี้คือ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

นอกเหนือจากความพร้อมด้านสถานที่จัดประชุมสัมมนาระดับโลก อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดงาน เช่น ระบบเสียง ระบบการนำเสนอในรูปแบบวีดีทัศน์และอุปกรณ์เทคนิคต่างๆจะต้องมีความสมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Wireless (Smart WiFi) ที่รองรับการใช้งานของผู้ร่วมสัมมนาทุกคน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ข้อผิดพลาด และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Wireless ที่ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในครั้งนี้ คือ Ruckus Wireless 

Mr. G. H. Teh ผู้จัดการทั่วไป A. Century Networks (Thailand) Co., Ltd. ผู้วางระบบเครือข่ายไร้สายภายในงานครั้งนี้กล่าวว่า “โจทย์ของงานครั้งนี้คือ การวางระบบเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่การประชุมทั้งหมดทั้งในส่วนห้องประชุมหลัก ห้องอาหารและพื้นที่อื่นๆที่เพื่อรองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมสัมมนาในทุกจุด  ปีก่อนๆที่ผ่านมามักมีปัญหาสัญญาณล่มอย่างรุนแรงและถูกลูกค้าต่อว่าอย่างมาก ทำให้เรานำบทเรียนดังกล่าวมาวางแผนแก้ปัญหาในปีนี้และ Ruckus ทำให้เรามั่นใจว่าสามารถแก้/ปัญหาที่ท้าทายนี้ได้ 

ความท้าทายที่สุดของการวางระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เริ่มต้นตั้งแต่การให้บริการในห้องประชุมหลักที่ต้องการระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาต่างๆในทุกรูปแบบที่ใช้งานพร้อมกันในเวลาเดียวกันของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนซึ่งหมายความว่าระบบเครือข่ายไร้สายของ Ruckus จะต้องรองรับจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 1,500 คนที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายในเวลาพร้อมกัน 

จากโจทย์ที่ท้าทายดังกล่าว การกำหนดจำนวนของ Access Point (AP) ที่จะใช้ในงานนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการมีจำนวน Access Point มากเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการรองรับจำนวนผู้ใช้งานคราวละมากๆได้เสมอไป แต่อาจจะสร้างปัญหา “สัญญาณรบกวน” ให้เกิดขึ้นจนทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีปัญหาในการใช้งานเพื่อการให้บริการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลในงานครั้งนี้ จึงใช้ Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band จำนวน 3 ตัวเป็น Access Point หลักในการให้บริการโดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่เหนือห้องประชุม

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band ที่ AP 1 ตัวสามารถรองรับ Client ได้สูงสุด 512 เครื่องทำให้การรองรับผู้ใช้บริการกว่า 1,500 คนในห้องประชุมด้วย Access Point เพียง 3 ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามการกำหนดจำนวน Maximum Client ให้กับ Access Point แล้วใช่ว่าจะเป็นการแก้ไชปัญหาได้ดีที่สุด เนื่องจากว่ายิ่งมีจำนวนการเชื่อมต่อมากขึ้นเท่าใด การแบ่งพื้นที่การใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สายก็จะช้ามากขึ้นเท่านั้น

การกำหนดตำแหน่งวาง Access Point จึงต้องผ่านการคำนวณมาอย่างดีโดยการเพิ่ม AP กลุ่มที่สองเข้ามาช่วยเสริมเพื่อไว้รองรับจำนวนผู้ใช้งานที่อาจเกินความสามารถในการทำงานของ AP หลัก โดย AP เสริมจะถูกติดตั้งตามใต้โต๊ะของผู้เข้าร่วมประชุม

หลายคนอาจตั้งคำถามว่า โดยปรกติ การติดตั้ง AP จะต้องมี Line of Sign คือต้องให้ AP เปิดกว้างมากที่สุดเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด แต่ทำไมถึงนำ AP เสริมติดตั้งไว้ใต้โต๊ะ คำตอบก็คือ AP หลักที่ติดตั้งไว้ที่ตรงด้านบนของห้องประชุมจะทำหน้าที่รองรับ Client อยู่ตามปรกติ ส่วนที่เกินจึงจะถูกดึงลงมาใช้กับ AP เสริม ดังนั้นเพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนกัน AP เสริมจึงถูกจำกัดวงให้มีพื้นที่รับส่งสัญญาณแคบที่สุดโดยใช้โต๊ะในห้องประชุมเป็นตัวควบคุม

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะว่าในอากาศนั้นไม่พียงแต่ไม่มีที่ว่างสำหรับช่องสัญญาณ AP เท่านั้น แต่อุปกรณ์อื่นๆ ก็ยังสามารถเข้ามาแบ่งพื้นที่การสื่อสารได้เช่นกันและปัญหาหลักของการสัมมนาก็คือ สัญญาณรบกวนจาก  “ไมโครโฟนลอย” ที่ทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่ง

ด้วยวิธีการทำงานแบบ ChannelFly ของ Ruckus Wireless ที่จะเก็บคะแนนช่องสัญญาณที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้แล้วปรับตัวเองให้หันไปใช้ช่องสัญญาณที่ใช้ได้มากที่สุดเสมอ ทำให้ลดปัญหาอันเกิดจากการรบกวนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ใช้ช่องสัญญาณในอากาศเช่นกันได้อย่างเป็นรูปธรรม

อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญของการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายก็คือ การใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมาเป็นอุปกรณ์แบบพกพา

ด้วยวิธีการทำงานแบบ Statistic ของ Ruckus Wireless ทำให้ผู้วางระบบสามารถตรวจสอบได้ว่า ระบบปฏิบัติการใดที่ถูกเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่ให้บริการมากที่สุดซึ่งจากสถิติของระบบปฏิบัติการที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายในครั้งนี้กว่า 50% คือ IOS รองลงมาคือ Android ซึ่งมีประมาณ 25%  เมื่อรวมระบบปฏิบัติการอื่นๆที่เป็นระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์แบบพกพาแสดงให้เห็นว่า 85% ของการเชื่อมต่อเป็นแบบ “Mobile Device”

นี่คือโจทย์ที่ท้าทายการวางระบบเครือข่ายเพื่อให้บริการผู้ร่วมเข้าสัมมนาภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนจะต้องได้ใช้ระบบเครือข่ายไร้สายโดยไม่มีการสะดุดเพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายตลอดเวลาและในทุกๆจุดที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเดินไปไม่เว้นแต่ในพื้นที่สูบบุหรี่

แนวคิดในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายจึงต้องเปลี่ยนจากการทำให้ห้องสัมมนาพร้อมที่สุดกลายเป็นทุกๆจุดต้องพร้อมที่สุด เพราะ Mobile Device ก่อให้เกิดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในทุกจุดไม่เว้นแม้แต่ทางเดิน

Mr. Teh จึงต้องวาง AP ของ Ruckus ไว้ตามจุดต่างๆอย่างเพียงพอทั้งในส่วนห้องอาการ ทางเดินแม้กระทั้งจุดพักทานอาหารว่างของผู้เข้าร่วมสัมมนา ก็ต้องมี AP รองรับการให้บริการ

สิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะเดินทางไปอยู่ในจุดใดมากที่สุด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการกระจุกตัวของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายจนทำให้ระบบเครือข่ายมีปัญหา แต่ด้วยวิธีการทำงานแบบ Client Load Balancing ที่จะกระจายการเชื่อมต่อของ Client ไปยัง AP แต่ละตัวในปริมาณที่เหมาะสมยิ่งทำให้การเชื่อมต่อของผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่มีการสะดุดติดขัดอย่างแน่นอน

“เมื่อตรวจสอบการทำงานแล้วเห็นว่า AP 1 ตัวรองรับ Client ได้สูงสุดถึง 159 Clients โดยไม่มีการสะดุด ที่สำคัญทุก Client ได้รับการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดและไม่มีเสียงตำหนิใดๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่เราให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข Client เกินกว่า 800 Clients ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของเราพร้อมๆกันอย่างไม่มีปัญหา ทำให้เราพอใจอย่างมากกับการทำงานของ “Ruckus Wireless”   Mr. Teh กล่าวทิ้งท้ายด้วยความพึงพอใจ

Challenge

งานสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจาก 189 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวข้องกับมูลค่าการลงทุนมหาศาลนับแสนล้านบาท สถานที่จัดงานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับงานระดับใหญ่ขนาดนี้มีเพียงเงื่อนไขเดียวคือทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบและต้องจบด้วยคำว่า “ห้ามมีข้อผิดพลาดใดๆทั้งสิ้น”

ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่จะต้องรองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน ทุกอย่างต้องมีความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาไม่มีการหยุดชะงักแม้เพียงชั่วครู่เพราะนั่นย่อมหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในอนาคตซึ่งหมายถึงเงินลงทุนมูลค่านับร้อยล้านบาทที่ต้องสูญเสียไปในเวลาไม่กี่วัน 

งาน World Cargo Alliance หรือ WCA Annual Conference คืองานประชุมเครือข่ายระบบกิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทชั้นนำระดับโลกโดยมีสมาชิก 4,803 แห่งใน 723 เมืองจาก 189 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมในงานประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งที่ 15 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้พบปะกัน ดังนั้นสถานที่จัดงานที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับใช้จัดการประชุมใหญ่ขนาดนี้จึงต้องมีคุณภาพและศักยภาพระดับโลกที่สามารถรองรับงานใหญ่ระดับนี้ และสถานที่จัดงานที่ได้รับเกียรติในปีนี้คือ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด

Customer

WCA WORLD CONFERENCE 2013

Services Provided

AP Ruckus ZoneFlex Dual-Band 7982 และ 7962

Controller Ruckus ZoneDriector 3025

Solution: Conference Hall/Conference Room

Client: > 1,500 Clients

Connection Type: 85% Mobile Device

Best for: Hotel, Conference Hall, Conference Arena

RUCKUS WIRELESS : WCA WORLD CONFERENCE 2013

Our Approach

ประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการจัดการประชุมระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หลายต่อหลายครั้งโรงแรม CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD โรงแรมระดับห้าดาวของประเทศไทยมักได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดงานระดับโลกให้เป็นสถานที่จัดงานระดับมาตรฐานโลก  หนึ่งในงานประชุมและสัมมนาระดับโลกใหญ่ที่ผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้คืองานสัมมนาระดับโลก WCA World Conference 2013  ซึ่งเป็นงานประชุมเครือข่ายระบบกิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทชั้นนำระดับโลกโดยได้ใช้ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์เป็นสถานที่จัดงานระดับโลกครั้งนี้

นอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องประชุมหลัก ห้องอาหารตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบแสงและเสียงเพื่อรองรับการนำเสนอการประชุมที่จะต้องสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานระดับโลก สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้คือระบบการสื่อสารและการเชื่อมคอมพิวเตอร์ไร้สายรองรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนากว่า 1,500 คนจาก 189 ประเทศ  ซึ่งทางโรงแรมฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เอ เซ็นจูรี่เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบงานระดับโลกในครั้งนี้

MR. G.H. TEH  ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท เอ เซ็นจูรี่ เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า  เราเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายไร้สายให้กับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่ปี 2549  งานครั้งนี้โจทย์ที่ทางโรงแรมกำหนดมาคือทำอย่างไรให้ระบบเครือข่ายไร้สายไร้ครอบคลุมพื้นที่การประชุมทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสัญญาณล่มหรือสะดุด เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้มีกว่า 1,500 คน

เราเลือก AP และ Controllor ของ Ruckus เพราะเห็น Case Study ของ Ruckus, U.S.A. ที่ทำให้กับงานประชุม Campaign การเลือกตั้งของ Barak Obama ช่วงก่อนที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งแรก ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Ruckus โดย AP เพียง 10 ตัว สามารถทำ Streaming 4 Channel ได้หมดเลย ซึ่งถือว่าสุดยอดมากและยังไม่มีใครทำได้ในปัจจุบัน ทำให้เกิดความประทับใจผลิตภัณฑ์ของ Ruckus อีกเหตุผลสำคัญก็คือ Ruckus สามารถรับประกันกับเราว่า AP หนึ่งตัวสามารถรองรับจำนวน User ได้กี่คนและ Program Zone Planner ที่สามารถคำนวณการกระจายสัญญาณได้จาก Floorplan ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งอื่นๆยังไม่มีการพัฒนาถึงจุดนี้

ความท้าทายที่สุดของการวางระบบเครือข่ายไร้สายในงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ห้องประชุมหลัก ส่วนห้องทานอาหาร ทางเดิน จุดพักทานอาหารว่างแม้กระทั่งบริเวณที่สูบบุหรี่รวมถึงจุดที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาอยู่รวมตัวกันมากที่สุด แนวคิดในการวางระบบจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบโดยทาง Optimus ได้ส่งทีมงานมาทำ Site Survey เพื่อศึกษารายละเอียดของแผนผังห้องประชุมหลักและบริเวณทุกจุดที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดตำแหน่งและทิศทางที่จะทำการวาง AP และจำนวนของ AP ที่เหมาะสม

Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band ถูกเลือกเพื่อติดตั้งในงานครั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Zone Flex Dual Band, AP 1 ตัวสามารถรองรับ Client ๆได้สูงสุด 512 Client เราจึงใช้ AP เพียง 3 ตัวเพื่อรองรับผู้ใช้บริการกว่า 1,500 คนที่ใช้งานในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามการกำหนดจำนวน Maximum Client ให้กับ AP อาจก่อให้เกิดการแบ่งพื้นที่ใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สายเนื่องจากจำนวนการเชื่อมต่อยิ่งมากขึ้นเท่าใด การแบ่งพื้นที่การใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สายก็จะช้ามากยิ่งขึ้นเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเข้ามาแบ่งพื้นที่การสื่อสารได้ในช่วงการสัมมนาซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายลดลงไปกว่าครึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอุปกรณ์อื่นที่สามารถเข้ามาแบ่งพื้นที่การสื่อสารได้ในช่วงการสัมมนาซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายลดลงไปกว่าครึ่ง แต่ด้วยวิธีการทำงานแบบ ChannelFly ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Ruckus ซึ่งสามารถเก็บคะแนนช่องสัญญาณที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้แล้วปรับตัวเองให้หันไปใช้ช่องสัญญาณที่ใช้ได้มากที่สุดและลดการรบกวนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมกับติดตั้งเพิ่ม AP กลุ่มที่สองเข้ามาเสริม AP หลักเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่อาจเกินความสามารถของ AP หลัก ผลลัพธ์คือทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นไร้ที่ติ ทางผู้จัดงานและโรงแรม CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD พอใจอย่างยิ่งต่อการให้บริการด้านเครือข่ายระบบไร้สายของบริษัท ต้องขอบคุณ Ruckus Wireless ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาระดับโลกครั้งนี้” MR. TEH กล่าวทิ้งท้าย

Challenge

ความต้องการ (Requirement)

รองรับการใช้งานของจำนวน Users กว่า 1,500 Usersในเวลาเดียวกัน

สถานที่กว้างขวางและกระจัดกระจายไปหลายจุด สัญญาณ Wireless ต้องสามารถครอบคลุมได้ทั่วถึง

สัญญาณไม่ถูกรบกวนหรือสะดุดตลอดเวลา

สามารถรองรับอุปกรณ์แบบพกพาจำนวนมาที่เชื่อมต่อกับสัญญาณไร้สายที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา

Customer

WCA WORLD CONFERENCE 2013

Services Provided

AP Ruckus ZoneFlex Dual-Band 7982 และ 7962

Controller Ruckus ZoneDriector 3025

Solution: Conference Hall/Conference Room

Client: > 1,500 Clients

Connection Type: 85% Mobile Device

Best for: Hotel, Conference Hall, Conference Arena

HIGH-DENSITY ขนมหวานสำหรับ RUCKUS SMART WIFI

maxresdefault (1)

Our Approach

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ High Density WiFi คือ การประชุมระดับนานาชาติ 2 งานที่จัดขึ้นใน กรุงเทพฯ คือ  งาน WCA World Conference 2013  งานประชุมเครือข่ายระบบกิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทชั้นนำระดับโลกและงานประชุมสุดยอด3 งานที่จัดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันอันประกอบด้วย การประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 65การประชุมบรรณาธิการสิ่งพิมพ์โลกครั้งที่ 20 และการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 23  โดยทั้งสองงานระดับโลกนี้จัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด โรงแรมที่ได้รับเกียรติจากผู้จัดงานทั้งสองแห่งต่างเลือกให้เป็นสถานที่รองรับการจัดงานระดับอินเตอร์แนชั่นแนลที่มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมกว่า 1,500 คนจากทั่วทุกมุมโลก

สิ่งสำคัญที่ทางโรงแรมให้ความสำคัญที่สุดคือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ต้องสามารถรองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกคน  เนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงแรมได้รับการต่อว่าจากลูกค้าอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณ Wireless ที่ให้บริการมักล่มกลางคัน ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ทางโรงแรมไม่สามารถให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกโดยมอบหมายภารกิจสำคัญดังกล่าวให้ Ruckus โดยทีมงาน Optimus เป็นผู้แก้โจทย์อันแสนท้าทายนี้  การวางระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ High Density ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับ Ruckus ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของอุปกรณ์ WiFi ของ Ruckus สามารถรองรับการใช้งานในสถานที่ๆมี High Density สูงไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง ทีมงาน Optimus ได้ลงสำรวจพื้นที่สถานที่จริงในการจัดงานเพื่อวางแผนด้านระบบการติดตั้งเครือข่าย Wireless ให้ครอบคลุมพื้นที่ High Density โดยมีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงดังต่อไปนี้

การเลือก AP ต้องเลือก AP ที่มีเทคโนโลยีขั้นต่ำ 802.11n หรือถ้าเป็น ac ได้จะดีที่สุดระบบเครือข่าย WiFi  จะให้ความสำคัญกับเครือข่ายความถึ่ 5 GHz เหนือกว่า 2.4 GHz (ISN Band) เพื่อจูงใจให้ Client ให้ไปใช้งานที่ 5 GHz โดยอาจจะเป็นความถี่ย่าน 5 GHz 11n หรือ 11a ก็ได้ เพราะย่าน  5GHz มี Channel มากกว่า ซึ่งมักจะมี Interference ต่ำกว่า และมีความเร็วเฉลี่ยที่สูงกว่าย่าน 2.4 GHz ตัว Narrow Beam AP จะลดขนาดของ Service Cell โดยไม่ไปลดความแรงสัญญาณของภาค RF และออกแบบเสาอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย ในขณะที่เทคโนโลยี BeamFlex Adaptive Antenna  จะควบคุมทิศทางให้มีพื้นที่ที่เล็กที่สุดโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ High SNR ที่สูงที่สุด (Signal per Noise Ratio) ทันทีที่ Client ได้รับสัญญาณ WiFi  และในเวลาเดียวกันก็จะสร้าง SNR ให้ต่ำที่สุด หรือที่เรียกว่า Interference Mitigation. จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการกำหนดค่า BSS Min. Rate  ที่เหมาะสมกับการทำงานกับตัว AP Client Load-Balancing ระหว่าง AP ภายในพื้นที่หรือการกระจายการใช้งานของผู้ใช้งาน ให้เกาะ AP  ทุกๆตัวที่ให้บริการไม่ให้เกิดการกระจุกตัวเกาะที่ AP ใด AP หนึ่งเท่านั้นในกรณีที่ทุก Channel ถูกใช้อย่างเต็มที่จนไม่เหลือที่ว่างในอากาศมีระบบบริหารจัดการ Bandwidth ต่อ Clientในระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม

จากองค์ประกอบข้างต้น การกำหนดจำนวนของ Access Point (AP)เพื่อการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการมีจำนวน Access Point มากเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการรองรับจำนวนผู้ใช้งานคราวละมากๆได้เสมอไป แต่ยังอาจสร้างปัญหา “สัญญาณรบกวน” ให้เกิดขึ้นจนทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีปัญหาในการให้บริการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลในงานประชุมระดับโลกของทั้งสองงานดังกล่าว  ทีมงาน Ruckus โดย Optimus จึงเลือกใช้ Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band 7982802.11nและ ZoneFlex Dual Band 7962802.11n เป็น AP หลักในการให้บริการโดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่เหนือห้องประชุมเพื่อสามารถส่งสัญญาณ Narrow Beam ควบคุมทิศทางของแรงส่งสัญญาณอย่างมีทิศทางแทนที่จะกระจายไปทั่วพื้นที่อย่างไร้ทิศทาง

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band  การติดตั้ง AP  1 ตัวสามารถรองรับ Client ได้สูงสุด 512  เครื่องทำให้การรองรับผู้ใช้บริการกว่า 1,500 คนในห้องประชุมด้วย AP  เพียง 3 ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องยาก เนื่องจากตามความเป็นจริงแล้ว หากจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1,500  คน จะมีผู้ใช้งาน Wi-Fi อยู่จริงประมาณ 70% ซึ่งเท่ากับ 1,050 คน  และใน 70% ของผู้ใช้งานจะมีการใช้งานพร้อมกันประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเท่ากับว่าจำนวนผู้ใช้สัญญาณ Wi-Fiพร้อมๆกันจะมีจำนวนประมาณ 525 คน  อย่างไรก็ตาม             การกำหนดจำนวน Maximum Client ให้กับ AP ไม่ใช่จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ยิ่งมีจำนวนการเชื่อมต่อมากขึ้นเท่าใด การแบ่งพื้นที่การใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สายก็จะช้ามากขึ้นเท่านั้น  เพราะฉะนั้น การกำหนดตำแหน่งวาง AP ให้เหมาะสมจึงต้องผ่านการคำนวณมาอย่างดีเพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนกัน นอกจากนี้สัญญาณรบกวนจากไมโครโฟนลอยอาจเข้ามาแบ่งพื้นที่การสื่อสารทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ AP ของRuckus จะทำหน้าที่เก็บคะแนนช่องสัญญาณที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้แล้วปรับตัวเองให้หันไปใช้ช่องสัญญาณที่ใช้ได้มากที่สุดเสมอ ทำให้ลดปัญหาอันเกิดจากการรบกวนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ใช้ช่องสัญญาณในอากาศเช่นกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งไม่อาจคาดเดาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณใดที่เป็น High Densityที่จะทำให้เกิดการกระจุกตัวของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายจนทำให้ระบบเครือข่ายล่ม  ด้วยระบบการทำงาน Client Load Balancing ที่จะกระจายการเชื่อมต่อของ Client ไปยัง AP แต่ละตัวในปริมาณที่เหมาะสมสามารถป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อเกิดการสะดุดติดขัดอย่างแน่นอนไม่ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะรวมตัวกันอย่างหนาแน่นขนาดไหน ณ จุดใด

จากการตรวจสอบและประเมินการทำงานภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงพบว่า  AP  1 ตัวสามารถรองรับ Client ได้สูงสุดถึง 500 Clients โดยไม่มีการสะดุด ที่สำคัญทุก Client ได้รับการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดและไม่มีเสียงตำหนิใดๆทั้งจากผู้จัดงานทั้งสองรายรวมถึงผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่ให้บริการโดย Ruckus  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข Client เกินกว่า 500 Clients ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายพร้อมๆกันอย่างไม่มีปัญหาย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Ruckus และเทคโนโลยีของ Ruckus ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของธุรกิจกลุ่มลูกค้าในทุกวงการ

Challenge

ในวงการผู้ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย  การออกแบบระบบเครือข่าย WiFiเพื่อรองรับการใช้งาน ในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น เช่นหอประชุมใหญ่ๆ ห้องจัดเลี้ยง ห้องรับรอง ห้องเรียน สนามบิน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ท้าทายการทำงานเป็นอย่างมากเนื่องจากการออกแบบเครือข่ายไวไฟในพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นงานสุดหินที่ทำเอาผู้ให้บริการหน้าแตกมานักต่อนักแล้วทั่วโลก เพราะปัญหาเครือข่าย WiFi ในสถานที่ดังกล่าวมักมีผู้ใช้งานไม่ใช่เพียง 1 คน 1 เครื่องแต่เป็น 1 คน 2 -3 เครื่อง ทำให้มีเครื่องลูกข่ายทั้ง Labtop  Smartphone Tablet มากนับพันเครื่อง เล่นเอาระบบไวไฟชะงักไปกลางคันเลยทีเดียว  High Density WiFi จึงเปรียบเสมือนยาขมสำหรับผู้ให้บริการ WiFi มาตลอด

Customer

งาน WCA World Conference 2013

การประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 65การประชุมบรรณาธิการสิ่งพิมพ์โลกครั้งที่ 20 และการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 23

Services Provided

RUCKUS

ชุดอุปกรณ์ที่เลือกใช้    

AP Ruckus ZoneFlex Dual-Band 7982 802.11n และ 7962 802.11n
Controller  “Ruckus ZoneDriector 3025”

Solution : Conference Hall/Conference Room

จำนวนClient : >  500 Clients

Connection Type : 85% Mobile Device

Best for : Hotel, Conference Hall, Conference Arena

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Plume for service providers

  Plume enables internet service providers to deliver unparalleled whole-home WiFi.

  Plume
 • Plume for small business

  Smart connectivity a first for small biz

  Plume
 • Plume for home

  The best home WiFi is just the beginning

  Plume
 • DZS (GPON)

  GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโน

  DZS
 • OPT-Solution Single Sign-On

  เชื่อว่าหลายบริษัทยังคงเป็นแบบนี้กันอยู่ จึงตัดปัญหาเรื่องการเข้าใช้งาน WIFI เป็น Pre-Share key (ตั้ง

  OPT-Solution, Security
 • xentrack-indoor location system

  Xentrack

  indoor location system

  XEN, Data Analytics
 • xentemp-ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  Xentemp

  ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  XEN, Data Analytics
 • Prospace CARE Premium

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Prospace, Support, Value Added Services
 • Easy Social login by Linkyfi

  LinkyFi เครื่องมือในการจัดการ WiFi ที่จะเปลี่ยนให้ทุกท่านเป็นมือโปร…

  OPT-Solution
 • เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

  เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

  คุณเคยพบกับปัญหานี้หรือไม่? จุดที่ติดตั้งสายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ POE ไกลเกิน 100เมตร…

  OPT-Solution
 • OPT-Solution FaceBook WiFi 600x600

  OPT-Solution FaceBook WiFi

  Facebook WiFi คือระบบที่รวมกันระหว่างระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตและการตลาดเข้าด้วยกัน โดย

  OPT-Solution, Wireless
 • OPT-Solution PDPA

  OPT-Solution PDPA

  PDPA ย่อมาจาก “Personal Data Protection Act” PDPA เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าขอ

  OPT-Solution, Security
 • Arista Indoor Access Point

  Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

  Access Point, Arista Mojo, Indoor, Wireless
 • Arista Outdoor Access Point

  Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

  Access Point, Arista Mojo, Outdoor, Wireless
 • WatchGuard Firewall Software

  ยกระดับการป้องกันและความปลอดภัยในระบบด้วย WatchGuard FireboxV

  Firewall Software, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Firewall Cloud

  ขยายขอบเขตความปลอดภัยบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ปกป้องข้อมูลจากการโจมตีและการคุกคามอื่นๆ

  Firewall Cloud, Security, WatchGuard