Skip to content

ประเมินอุปกรณ์เครือข่ายในพื้นที่อุณหภูมิเฉพาะ

สำนักงานในภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Logistic, Warehouse และ Production Line ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อมแบบเฉพาะ บางธุรกิจอาจมีการทำงานในที่แจ้งหรือ อาจจะทำงานในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิเลวร้าย บ่อยครั้งที่อุปกรณ์เครือข่ายมักชำรุดก่อนเวลาอันควร โดยการนำอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้านความทนทานมาใช้ในพื้นที่ ที่มีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เช่นกิจกรรมกลางแจ้ง กับอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อละอองน้ำ และฝุ่น ลดภาระที่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ใหม่ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ตามสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์

 • คัดเลือกอุปกรณ์เครือข่ายตั้งแต่ Network Switch, Access Point และอุปกรณ์อื่นๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนใหม่

ปัญหา

 •  มีการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาทั้งทางตรง และทางอ้อม

 •  ติดต่อ Vendor ยาก การันตีขาดเพราะอุปกรณ์ไม่เหมาะสม Vendor ไม่รับผิดชอบ

 •  ไอทีวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ไม่ได้ เพราะอุปกรณ์อยู่ไม่ครบวาระ ก่อปัญหาอื่นๆตามมา

เหมาะสำหรับ

 • พื้นที่ที่มีอุณภูมิเฉพาะทั้งพื้นที่ที่ความเย็นต่ำ ความร้อนสูงจากสภาพปกติ

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Outdoor Access Point

  ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี WiFi ที่ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

  Access Point, CommScope Ruckus, Outdoor, Wireless
 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email