Skip to content

เจาะวิจัยกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐ ถึงนโยบายด้าน IT Security ในแง่มุมต่างๆ

เจาะวิจัยกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมไอทีในสหรัฐ ถึงนโยบายด้าน IT Security ในแง่มุมต่างๆ

การวางแผน IT Security ที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ดีในช่วงแรก แต่ไม่สามารถคาดหวังผลได้ในระยะยาว เนื่องจาก แฮกเกอร์ก็จะมีการพัฒนาลูกเล่น และยุทธวิธีใหม่ๆ เพิ่มเติมออกมาเรื่อยๆ ทั้งซับซ้อน และ สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้แม่นยำขึ้น ซึ่งทำให้การทำงานกับระบบความปลอดภัยต้องมีการปรับอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนจากผู้ถูกล่าเป็นผู้ไล่ล่ากลับ เพื่อพร้อมจัดการกับภัยทางไซเบอร์ใหม่ๆ ที่มุ่งโจมตีเรามากขึ้นและถี่ขึ้น

ข้อมูลจาก Pulse บริษัทสื่อชั้นนำด้านซิเคียวริตี้ และ WatchGuard บริษัทผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจร ได้ร่วมมือกันทำการสำรวจโดยสอบถามตรงไปยังกลุ่มผู้ดูแลระบบในบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่งในสหรัฐ เพื่อทำความเข้าใจว่า วันนี้ เขาเหล่านั้นมีการวางแผน หรือการเตรียมการรับมือภัยทางไซเบอร์ต่างๆ อย่างไรบ้าง รวมถึงปัจจุบันบุคคลากรต่างๆ มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ทั้งนี้พี่ๆสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้จาก Link ด้านล่าง

ทั้งนี้เมื่ออ่านในรายงานจะพบประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ

  • พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ถึงกว่า 96% ให้ความสำคัญในการติดตามข้อมูล รวมถึงระบบในด้านที่เกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์อยู่ตลอดเวลา และ 83% ให้ความสำคัญกับ Threat Hunting (การตรวจสอบความผิดปกติที่ระบบรายงานออกมา และวิเคราะห์ว่า ความผิดปกตินั้น จะเกิดขึ้นเพราะเรามี Malware หรือ Trojan ในระบบหรือเปล่า เช่น เราเห็นจาก Report ของ WatchGuard Dimension ว่า มีเครื่องที่ติดต่อกับ website ที่เข้าข่าย Malicious อย่างต่อเนื่อง ทั้งวัน โดยเว้นช่วงห่าง ครั้งละ 5 นาที แบบนี้เราก็พอจะบอกได้แล้วว่า เป็นพฤติกรรมของ Malware ก็จัดการแยกเครื่องนั้นออกจากระบบ มาเช็คดูในเชิงลึกต่อไปครับ  – ผู้เรียบเรียง) ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากต้องการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับองค์กร
  • ยังพบอีกว่า 53% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการวางแผนในการลงงบประมาณกับการตรวจสอบภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
  • พบข้อน่ากังวลใจกล่าวคือ มีเพียง 3% เท่านั้น ที่บอกว่าปัจจุบัน องค์กรมีความพร้อมและมีความสามารถในการรับมือกับปัญหา หากว่าปัญหานั้นซับซ้อนมากกว่าเคสปกติ ทั่วไป
  • พบคำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามถึง 65% ที่มีข้อกังวล และระบุว่า เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่บริษัทของตัวเองใช้งานอยู่แทนที่จะเป็นการช่วยงานให้ทำงานง่ายขึ้นกลับกลายเป็นอุปสรรคในการจัดการภัยทางไซเบอร์ไปเสียอีก และพบอีกว่า กว่า 51% ของหน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม ยังขาดความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลหรือบริหารความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร

Report ฉบับเต็ม :

จากรายงานจะเห็นข้อน่ากังวลอยู่หลายประการโดยเฉพาะในประเด็นความย้อนแย้งของการตระหนักถึงภัยทางไซเบอร์ กับความพร้อมหรือความสามารถในการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

ทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการทำข้อมูลในลักษณะนี้ จึงได้แต่เพียงชี้ให้เห็นถึง สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรค จากกรณีศึกษาที่ได้จากผู้นำขององค์กรที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัย ความมั่นคงที่เกิดจากภัยทางไซเบอร์ ที่ประจำอยู่สหรัฐอเมริกา และหากพี่ๆ ท่านใดต้องการพูดคุยในประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูล ต้องการคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือต้องการรายละเอียดผลิดภัณฑ์ Firewall จาก WatchGuard สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • WatchGuard Multi-Factor Authentication

    โซลูชั่นการยืนยันตัวตน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานทั้งบน Apple iOS และ Android

    Multi-Factor Authentication, Security, WatchGuard

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email