Skip to content

โซลูชั่น IoT XENTEMP เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลอุณหภูมิในห้องยาของโรงพยาบาล

“ข้อมูลที่ XENTEMP ให้เป็นรายงานเรียลไทม์บน Dashboard ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลต่าง ๆ ของห้องยาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม โรงพยาบาลไม่ต้องรอให้มีปัญหาเกิดขึ้นก่อน แต่สามารถทราบข้อมูลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจสร้างปัญหาได้อย่างทันท่วงที” ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลได้รับข้อมูลที่สำคัญทันทีที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนผ่าน SMS ที่สะดวก, อีเมลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกที่, หรือการใช้ Line Application ที่เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว นอกจากนี้

Read More »

ให้ XENTEMP IoT เป็นผู้ช่วยเฝ้าห้องเซิร์ฟเวอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นพื้นที่หลักสำหรับการติดตั้งโครงสร้างไอทีทั้งหมดของธุรกิจ ในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่สำคัญซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Server, Router หรือ Switching Hub ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระดับอุณหภูมิ ความชื้นอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ การไม่ดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบล่ม และข้อมูลสูญหายได้ในที่สุด โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์ ที่จะแชร์ในวันนี้ คือระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในรูปแบบ

Read More »

สร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้าด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก XEN SmartPole

มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ ทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขไม่ได้ มีผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของประชาชน สำหรับองค์การปกครองส่วนจ้งหวัด ท้องถิ่น สำนักงานเขต ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในปอด ทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเช่น

Read More »

หมดกังวล​ ยาเสื่อมเพราะตู้แช่

หมดกังวล ยาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่​ สำหรับโรงพยาบาลที่มีปัญหายาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่มีความชื้นมากเกินไป หลายๆโรงพยาบาลต้องจ้างเจ้าหน้าที่ในการจดบันทึกอุณภูมิตู้แช่ยา ซึ่งเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายอีกทั้งที่จดมาก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ เราช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ ด้วย XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยา เพราะยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จะดีกว่ามั้ยถ้าหากเรามีเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อรักษายาให้คงประสิทธิภาพ พร้อมใช้ยาได้ตลอด แถมยังลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องจดอุณหภูมิ อุปกรณ์มีความแม่นยำของข้อมูลอุณหภูมิตู้แช่ยา และเราสามารถรู้ปัญหาของตู้แช่ยาทันที แบบ

Read More »

XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นเก็บอาหารและวัตถุดิบ

Xentemp คือเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ตู้แช่ยา, ตู้เก็บวัคซีน, ตุ็เย็น, ห้องเย็นเก็บอาหารและวัตถุดิบ, ห้อง server หรือในระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณภูมิต่างๆ หากตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิระบบจะสามารถทำการแจ้งเตือน ผ่านหน้า Dashboard ไปยัง Smartphone, tablet, PC หรือ

Read More »

XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยาของโรงพยาบาล

XENTEMP SMART PHARMACY TEMPERATURE MONITORING SYSTEM โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยาของโรงพยาบาล ยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดทั้งต้นทุนและรายได้ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน การมีข้อมูลการเก็บรักษายาและความคงตัวของยาหลังจากเตรียมผสม จึงมีความสำคัญทั้งในด้านผลการรักษา และในด้านการช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเสียของยาก่อนวันหมดอายุที่ควรเป็น การเก็บรักษายาที่ห้องยาของโรงพยาบาลฟนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยามีหลากหลายรายการ หากเก็บไม่ถูกต้องจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ และอาจทำให้หยิบยาผิด ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง โดยการเก็บรักษายาควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิ

Read More »