Skip to content

หุ่นยนต์บริการสำหรับขนส่งสิ่งของในโรงแรม

หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมาย จากโรคโควิด 19 ทำให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องปรับตัว ปรับรูปแบบการให้บริการ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการบุคลากร สำหรับงานบริการโดยเฉพาะโรงแรมแล้วนั้น ไม่อาจที่จะเมินเฉยต่อความพึ่งพอใจของลูกค้าได้ ดังนั้นงานบริการจำเป็นต้องรวดเร็ว พร้อมที่จะรับภารกิจและปฏิบัติงานได้ตลอดทั้งวันหากท่านกำลังมีปัญหาขาดแคลนบุคลากร เรามีน้องบอทสุดน่ารัก ที่พร้อมบริการลูกค้าของท่านแบบไม่มีหยุดพักด้วย HAPYbot หุ่นยนต์อัจฉริยะกันครับ

ประโยชน์

 • สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. ไม่ขาด ลา มาสาย สร้างกิมมิคให้โรงแรม

 • ปลอดภัย ด้วยระบบฆ่าเชื้อในช่องบรรทุกสินค้า

 • บรรทุกสินค้าต่อรอบได้ปริมาณครั้งละมากๆ รองรับน้ำหนักได้สูงกว่ามนุษย์

ปัญหา

 • การจัดสรรบุคคลากรด้านโรงแรมมีความขาดแคลนสูง

 • บุคคลากรหนึ่งท่านมีภาระหน้าที่หลายอย่าง งานบริการด้านส่งของจึงมักเป็นงานรอง จึงมีความสำคัญอันดับถัดมา ทำให้แขกผู้รอรับบริการได้รับบริการที่ล่าช้า

เหมาะสำหรับ

 • โรงแรมชั้นนำที่ต้องการหุ่นยนต์บริการด้านการขนส่งอาหาร สิ่งของ ต่างๆ ทั้งใช้งานภายในและงานด้านบริการลูกค้า ที่มี Room Service หรืองานที่ต้องบริการส่งสิ่งของตลอดทั้งวัน

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • HAPYbot Smart Robot

  HAPYbot หุ่นยนต์ขนส่งและประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ

  Data Analytics, HAPYbot

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email