Skip to content

UPDATE SSL CERTIFICATE & PRIVATE KEY BY OPTIMUS

การขโมย Password ในปัจจุบันนี้กลายเป็นภัยร้ายแรงไปซะแล้ว Private key เป็นกุญแจสำคัญของการเข้ารหัสข้อมูลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิคส์ (SSL certificate) การเข้ารหัสด้วย Private key ทำให้เราสามารถส่งข้อมูลที่เป็นความลับข้ามเน็ตเวิร์คเปิดโล่งอย่างอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ดี Private key แปลตรงตัวว่า “กุญแจส่วนตัว” ก็พึงจะเก็บรักษาเอาไว้กับส่วนตัวเท่านั้น ใครที่ได้ข้อมูลที่เข้ารหัสไป ย่อมเปิดดูข้อมูลไม่ได้

Read More »

คุณต้องรู้อะไรถึงจะก้ปัญหา Network ได้เก่ง ๆ

เก่งในที่นี้แปลว่า แก้ได้เร็ว.. แก้แล้วจบ.. แก้เสร็จแล้ว.. สามารถทำกลับให้มีปัญหาเหมือนเดิมได้… และแก้ซ้ำอีกทีก็ได้ จนลูกค้าเลิกพูดว่า “เดี๋ยวคุณกลับไป มันก็จะเป็นอีก” ● เก่ง ยังแปลว่า เราจะอ้างว่าปัญหามันเกิดเพราะอะไร เราก็โชว์หลักฐานให้เห็นได้ ไม่ใช่พูดขึ้นมาลอย ๆ ว่า Firewall มัน RAM ไม่พอ ● เก่ง แปลว่า เมื่อแก้ตามที่เราบอกว่าให้แก้แบบนี้ ปัญหามันจะต้องจบได้จริง ๆ● เก่ง

Read More »

เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

คุณเคยพบกับปัญหานี้หรือไม่?  • จุดที่ติดตั้งสายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ POE ไกลเกิน 100เมตร • ต้องจ้างผู้รับเหมา ให้เดินสายไฟเบอร์ใหม่ ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก   ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป…            POE Extender คืออะไร อุปกรณ์ POE Extender คือ

Read More »