Skip to content

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงวัน Expire ของ LiveSecurity License บน Firebox

เมื่อ License ของ WatchGuard หมดอายุ XTM จะหยุดทำงานจนกว่าลูกค้าจะต่อ License จริงหรือไม่ ? คำตอบสั้น ๆ คือ ไม่จริงครับ

คำตอบอยู่ในคู่มือของ XTM

สิ่งที่ควรทราบคือ

       1. ก่อนที่ subscription จะหมดอายุ จะมีการเตือนผ่านทางหน้าจอ config ของ XTM ว่า License จะหมดอายุแล้ว ซึ่งจะเตือนล่วงหน้า 60 วัน, 30 วัน, 15 วัน, และ 1 วันก่อนหมดอายุ นอกจากนี้ ในรุ่นที่มีหน้าจอเล็ก ๆ ที่ตัวอุปกรณ์ ก็จะมีข้อความเตือนที่หน้าจอเล็ก ๆ นี้อีกด้วย

       2. ในกรณีที่ลูกค้าต่ออายุ License หลังจากที่ License ได้หมดอายุไปแล้ว นอกเหนือจากค่า License ตามปกติแล้ว จะมีค่า Reinstatement fee เพิ่มเข้าไปด้วย หรือจะแปลว่า เป็น “ค่ากลับเข้าระบบ” ก็ได้

       3. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ subscription ในเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ซื้อ XTM ไปเมื่อต้นปี พอเดือน 3 ก็มาซื้อ Gateway AV แล้วในเดือน 6 ก็ซื้อ WebBlocker เพิ่ม พอเดือน 9 ก็ซื้อ Application Control เพิ่มอีก แบบนี้ก็จะทำให้หมดอายุไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากกับลูกค้า

ในกรณีนี้ ทาง WatchGuard เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเราเพื่อขอ ปรับวันหมดอายุของ License ให้ตรงกันทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ อันนี้ Pricing ก็คำนวณกันเป็นกรณีไปครับ

Subscription หมดอายุแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ว่ากันตามแต่ละ Subscription ไปครับ แต่โดยส่วนใหญ่คือ ฟีเจอร์นั้น ๆ จะหยุดทำงาน และหน้าจอที่เอาไว้ config ฟีเจอร์นั้น ๆ ก็จะเข้าไม่ได้ด้วย แต่ XTM ยังคงทำงานต่อไปครับ

เมื่อ Gateway AntiVirus (GA) หมดอายุ
       – Virus signature update หยุดทำงาน
       – หยุดการสแกนไวรัส และหยุดการ Block ไปด้วย
       – ทั้งนี้ ถ้า Setting ของ GA ยังคงสั่งให้สแกนต่อไป ผลที่ได้จะเป็นไปตาม Setting ของ GA ว่า ถ้าสแกนไม่สำเร็จจะให้ทำอย่างไร จะปล่อยผ่านไปหรือไม่ อย่างไรก็ดี ทุกครั้งที่สแกนไม่สำเร็จ (เพราะ Subscription หมดอายุ) ก็จะมีบันทึกอยู่ใน Log ด้วย
       – เข้าหน้า config ของ Gateway AntiVirus ไม่ได้ แต่ยังสามารถสั่ง Disable Gateway AntiVirus ได้

เมื่อ Intrusion Prevention Service (IPS) หมดอายุ
       – หยุดการอัพเดต IPS database
       – IPS หยุดการตรวจจับ และหยุดการ Block ไปด้วย
       – หน้าจอที่เอาไว้ config IPS ก็จะใช้งานไม่ได้

เมื่อ WebBlocker หมดอายุ
       – หยุดการอัพเดต WebBlocker
       – หยุดการสแกน web content
       – ใน WebBlocker setting จะมีให้กำหนด License Bypass setting ซึ่งถ้าไปกำหนดว่า Block access to all websites ก็จะมีผลทำให้ผู้ใข้ไม่สามารถเข้า website ใด ๆ ได้อีกหลังจากที่ WebBlocker ได้ expire ไปแล้ว ซึ่งวิธีแก้ ก็สั่งซื้อ Feature มาโหลดเข้าไปใหม่ ให้ WebBlocker ทำงานต่อ หรือไม่ก็ไปยกเลิก WebBlocker บน XTM ให้หยุดทำงาน
       – ไม่สามารถเข้าหน้า config ของ WebBlocker ได้ แต่ยังสามารถสั่งหยุดการทำงานของ WebBlocker ได้v

เมื่อ SpamBlocker หมดอายุ
       – หยุดการตรวจจับและ Block spam
       – ไม่สามารถเข้าหน้า config ของ SpamBlocker ได้ แต่ยังสามารถสั่งให้ SpamBlocker หยุดทำงานได้

เมื่อ Reputation Enabled Defense (RED) หมดอายุ
       – หยุดการตรวจสอบ Reputation
       – ไม่สามารถเข้าหน้า config ของ RED ได้

เมื่อ Application Control หมดอายุ
       – หยุดการอัพเดต Application signature
       – หยุดการตรวจจับ และหยุดการ Block application
       – ไม่สามารถเข้าหน้า config ของ Application control ได้

เมื่อ LiveSecurity Subscription หมดอายุ
       – ไม่สามารถอัพเกรด Fireware XTM OS หรือ Reinstall ก็ไม่ได้ แม้ว่าเวอร์ชั่นที่จะติดตั้งหรือจะอัพเกรดนั้น จะออกมาก่อน LiveSecurity จะหมดอายุก็ตาม
       – WatchGuard จะไม่ตอบสนองต่อ Phone support, web-based support, software update, และ Hardware replacement และ RMA ซึ่งตามปกติแล้ว รวมไปถึง Local partner ตามนโยบายก็จะไม่ตอบสนองด้วยเช่นกัน แต่จะ favor ลูกค้ากันอย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่จะไม่ใช่การ support หรือความรับผิดชอบตามหน้าที่
       – ฟังก์ชั่นเหล่านี้ ยังคงทำงานต่อไปตามปกติ ได้แก่ XTM Pro upgrade, VPN, การเก็บ Log ต่าง ๆ, การ config device
       – ยังคงสามารถทำ Device Management ผ่านทางซอฟต์แวร์ Policy Manager หรือ Web UI ได้ตามปกติ
       – สามารถ Backup config ออกจากอุปกรณ์ได้ตามปกติ

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email