Skip to content

ประกันภัยจากไซเบอร์กับแนวทางการใช้งานร่วมกับ MFA

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ด้วยการใช้งานร่วมกับ MFA ได้กลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอทำประกันภัยทางไซเบอร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำเนียบขาวมีการกำหนดนโยบายในการให้ใช้งาน MFA ภายใน 180 วัน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดว่า เรื่องของความปลอดภัย รัฐหรือใครก็ตามแต่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผ่าน หรือข้อมูลอ่อนไหวอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลทำให้เหยื่อต้องสูญเสียทรัพย์หากมีการป้องกันได้ไม่ดีพอ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการประกันภัยทางไซเบอร์ เราสามารถใช้งาน MFA ในส่วนงานสำคัญเหล่านี้

  1. การเข้าถึง E-Mail : E-mail ประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่มีการทำงาน แบบ Anywhere Office พนักงานไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิส โดยระบบจะใช้เมลล์ ในการ เปลี่ยนแปลง Password ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าใช้ บริการ IT อื่นใน ออฟฟิสต่อไป
  2. การใช้งาน VPN หรือ Remote มาที่ออฟฟิส: การ Remote หรือ VPN เป็นช่องทางที่แฮกเกอร์ใช้ช่องโหว่ในการเข้าถึงเป็นอย่างแรกๆ เช่นเดียวกับเมลล์ ฉะนั้นการให้ความสำคัญในการป้องกัน จึงเป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้
  3. การ Login เข้า Server หรือ Firewall หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความสำคัญ: การเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าว ด้วยการตั้งความปลอดภัยเพียงแค่การกำหนด Password อย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ฉะนั้น MFA จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความปลอดภัยในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ควรระวัง

สิ่งที่ควรระวังคือ บริษัทประกันอาจปฎิเสธความคุ้มครองในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายจากการโจมตีของ Hacker ด้วยเหตุผลหากมีการพิสูจน์ได้ว่า ทางบริษัทไม่ได้มีการป้องกันทางไซเบอร์ที่ดีพอ ซึ่ง MFA เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้ระบบของท่านมีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อทำให้เรามั่นใจได้ว่า จะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทประกันเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบของเราหากมีการโจมตีในวันใดวันหนึ่ง

ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่มีกฎหมายในเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมากนัก แต่การที่เราเตรียมตัวป้องกัน ก็เป็นเรื่องที่ดี และการป้องกันก็จะช่วยลดความเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • WatchGuard Endpoint Security

    ยกระดับการป้องกันการถูกแฮกระบบ หยุดการคุกคามจากมัลแวร์ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

    Endpoint Security, Security, WatchGuard

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email