โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ประทับใจ RUCKUS WI-FI ACCESS POINT และ CONTROLLER ON CONFIGURATION

Our Approach

โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้าของกรุงเทพแห่งหนึ่งเปิดดำเนินการมากว่า10 ปี ดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับเกรด 12โ รงเรียนแห่งแรกตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 31  และได้ขยายสาขามาอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 64  เมื่อต้นปี 2555  โดยมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นและอยู่ไมไกลจากใจกลางเมืองของเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารเรียนขนาดใหญ่ 2 อาคาร ปัจจุบันโรงเรียนทั้งสองแห่งที่จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 750 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย สิงคโปร์

ด้วยปรัชญาของโรงเรียนที่ว่านักเรียนทุกคนสามารถได้รับการบ่มเพาะให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลและพัฒนาความสามารถผ่านหลักสูตรการศึกษาของสิงคโปร์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งนี้คือจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ที่แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติในระบบอื่น คือ เน้นด้านวิชาการอย่างเข้มข้นควบคู่ไปกับภาษาและกิจกรรมด้วย ด้านวิชาการที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เน้นอย่างที่สุด คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนระบบเดียวกับการสอนที่ประเทศสิงคโปร์ การเรียนการสอนในห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ไอทีครบครัน และจำกัดจำนวนแต่ละห้องไม่เกิน 24 คน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลที่สุด นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีชมรมโต้วาทีที่มีการฝึกฝนและเข้าประกวดโต้วาทีระดับอาเซียนโดยครูผู้ฝึกสอนจากออสเตรเลีย ทำให้ผู้ปกครองที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทยให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษา

Mr. Tun Tun Zaw Anglo IT Manager กล่าวว่า “ เนื่องจากธุรกิจโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ประสบกับความสำเร็จเและต้องขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับระดับมัธยม จึงจำเป็นต้องหา Wi-Fi ที่มีความเสถียรสูงมาก เพื่อรองรับการใช้งานพร้อมกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ จึงเริ่มหาข้อมูลว่าสถานที่และโรงแรมชั้นนำต่างๆในเขตกรุงเทพใช้ Wi-Fi Access Point และ Controller ยี่ห้ออะไร จนได้มาพบที่โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งที่สุขุมวิท ”

“Ruckus Wi-Fi Access Point สามารถแก้ไขปัญหาการล่มของสัญญานของระบบ Wireless และ Wi-Fi และเพิ่มความเสถียรของระบบสัญญาณ ทีมงานของ Optimus เข้ามาให้การอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคตลอดเวลาเราในช่วงแรก และหลังจากนั้นเข้ามาดูแลทุกๆไตรมาสและยังได้แนะนำทางโรงเรียนปรับปรุงระบบ Firm Ware ของทางโรงเรียนให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในส่วนนี้ ”

“เราได้ประจักษ์ถึงประสิทธิภาพของ Ruckus ZoneDirector 1125 และ Ruckus ZoneFlex 7363 เมื่อโรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันการโต้วาทีประจำปีระหว่างโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน นักเรียนเหล่านี้ต่างต้องการใช้ระบบWi-Fi เพื่อหาข้อมูลและการเตรียมการเพื่อใช้ในการประกวด ด้วยประสิทธิภาพของ Ruckus ZoneDirector 1125 และ Ruckus ZoneFlex 7363 ทำให้การใช้งานของเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi ภายในบริเวณโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น”

Ruckus Wi-Fi Access Point และ Controller Appliances on Configuration สามารถรองรับการใช้งานด้าน Internet Wi-Fi จากการใช้งานของ User คราวละมากๆ ปัจจุบัน เราได้ติดตั้ง Ruckus Wi-Fi Access Point จำนวน 21 ยูนิต และ Controller Appliance แต่ละยูนิตสามารถรองรับการใช้งานของนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ได้ถึง 100 คน ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานอย่างเหลือเฟือ เราพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อประสิทธิภาพของ Controller Appliance รุ่น ZoneDirector 1125 ซึ่งสามารถแยก Controller ได้ตามกลุ่มผู้ใช้งาน (เช่น Office User, Staff User, Student User เป็นต้น) และสามารถตั้งระบบพาสเวิร์ดของระดับการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้แม้จะใช้ผ่าน Access Point จุดเดียวกันก็ตาม สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการใช้งานโดยรวมของโรงเรียนได้อย่างสิ้นเชิง ” นอกเหนือจากนี้ เรามีโครงการที่จะติดตั้ง Ruckus Access Point เพิ่มขึ้นเมื่ออาคารเรียนใหม่หลังที่ 3 สร้างเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ในขณะที่ Mr.Hasawan Sasanto Finance Director of Anglo Singapore International School ได้กล่าวว่า “ เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Ruckus จากผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถืออย่างสูงรายหนึ่งที่ให้บริการให้กับโรงเรียนของเราซึ่งช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus ในระหว่างการหารือเบื้องต้น ผู้บริหารระดับสูงของ Ruckus ให้การสนับสนุนโรงเรียนเราดีมากเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษา ผู้บริหาร Ruckus ได้ชักชวนให้สำนักงานใหญ่ของ Ruckus ในต่างประเทศสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ผมคิดว่าสำนักงานใหญ่ของ Ruckus ได้มอบบริการโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาให้กับโรงเรียนแองโกลสิงคโปร์ของเรา “

การแข่งขันธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยว่ามีการแข่งขันสูงมาก โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ให้ความสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมากและถือเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของโรงเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการสอนที่เข้มข้น  ด้วยประสิทธิภาพของ Ruckus ZoneDirector 1125 และ Ruckus ZoneFlex 7363 ทำให้เราพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆและสร้างความแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ   ปัจจัยที่ทำให้เราก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนนานาชาติในระดับต้นๆ  คือการเป็นผู้นำในการนำระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศและสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารระหว่างครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองได้อย่างครบวงจร   Ruckus Wi-Fi Access Point ZoneFlex 7363 ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรขึ้น ทำให้โรงเรียนของเราได้เปรียบคู่แข่งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ต้องการเป็นโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร  ซึ่งเป็นจุดแข็งและสร้างความแตกต่างให้กับโรงเรียนของเราเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆในประเทศไทย

ฝ่ายบริหารของทางโรงเรียนมีโครงการที่จะเพิ่มจำนวนของ Wi-Fi Access Point และ Controller Appliance on Configuration เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในอนาคตเมื่ออาคารเรียนหลังที่ 3  ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้เปิดดำเนินการในปลายปีหน้าเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  เราคิดว่าติดตั้งระบบ Wi-Fi Access Points ของ Ruckus เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า  ในภาวะของการแข่งขันอย่างสูงของธุรกิจโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย การเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งไม่สามารถมองข้ามหรือรอได้   ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์  โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ได้เตรียมความพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมตัวกันในปลายปี 2558

ภาพรวมของโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้าของกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนมากว่า10 ปี โดยมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับเกรด 12 โรงเรียนแห่งแรกตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 31 และต้นปี พ.ศ. 2555 ได้ขยายสาขามาอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 64 ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นและอยู่ไมไกลจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารเรียนขนาดใหญ่ 2 อาคาร  ปัจจุบันโรงเรียนทั้งสองแห่งที่จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 750 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เป็นทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ วิชาที่เปิดสอนคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนเดียวกันกับที่ประเทศสิงคโปร์ การเรียนการสอนในห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ IT ครบครัน

Challenge

Mr. Tun Tun Zaw Anglo IT Manager กล่าวว่า “ เนื่องจากธุรกิจโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ประสบกับความสำเร็จเและต้องขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับระดับมัธยม จึงจำเป็นต้องหา Wi-Fi ที่มีความเสถียรสูงมาก เพื่อรองรับการใช้งานพร้อมกันทั้งนักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ จึงเริ่มหาข้อมูลว่าสถานที่และโรงแรมชั้นนำต่างๆในเขตกรุงเทพใช้ Wi-Fi Access Point และ Controller ยี่ห้ออะไร จนได้มาพบที่โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งที่สุขุมวิท ”

Customer

anglo singapore international school

Services Provided

  1. Controller appliance on Configuration One ZoneDirector 1125 Smart WLAN controllers
  2. Smart Wi-Fi access points 21 Ruckus ZoneFlex 7363 Dual-band 802.11n APs

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับสูงคงที่สำหรับองค์กรบริการบริษัทสายการบินระดับโลก

Our Approach

ภูมิหลัง

ACS Aviation Solutions เป็นผู้นำในการเป็นองค์กรให้บริการแก่สายการบินซึ่งมีความชำนาญในด้านความปลอดภัยและการดำเนินงาน โดยเป็นหนึ่งในแปดองค์กรทั่วโลกซึ่งให้บริการในระดับโลก และเป็นองค์กระเดียวที่ให้บริการในซึกโลกทางตอนใต้ โดยได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยให้กับสายการบินจากหน่วยงาน International Air Transport Association (IATA) สำหรับบริการอื่นนั้นรวมถึงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ การสรรหาบุคลากร รวมถึงบริการด้านการเงิน และการเช่าซื้อ องค์กรได้ให้บริการมาแล้วกว่าทศวรรษ โดยตั้งอยู่ในเมือง MelbourneDublin และTokyoองค์กรได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาแล้วหลายร้อยโปรเจ็คทั่วโลก โดยร่วมงานกับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ในระดับประเทศและขนาดเล็กในระดับท้องถิ่น

 

ความท้าทาย การปกป้องเครือข่ายจากผู้บุกรุก

คุณ Jorge Silveira ตำแหน่ง IT Manager บริษัท ACS Aviation Solutions อธิบายว่า องค์กรเราเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ต้องการความปลอดภัยในระดับเครือข่ายขนาดใหญ่ และ คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “เราใช้งานสาธารณูปโภคในระดับธุรกิจ โดยประกอบไปด้วย virtual machine thin clients physicalcomputers high availability servers Windows services และ backups และอื่นๆอีกมากมาย”

จากมุมมองของทีมไอที บริษัท ACS มี power user จำนวน 20 คนทำงานในสำนักงาน 3 แห่ง และรวมถึงทีมผู้ตรวจสอบอีก 50 คนในพื้นที่หน้างานผู้ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมต่อจากระยะไกล โดยปกติแล้วข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับสุดยอดและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

 

การติดตั้งในระยะเวลาสั้นๆ และความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ WatchGuard

เพื่อปกป้องเครือข่าย คุณ Jorge Silveira ได้เลือกติดตั้งผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330 unified threatmanagement (UTM) ในออฟฟิสที่ตั้งอยู่ในเมือง Melbourneผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330 ได้ถูกออกแบบให้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีความต้องการในการใช้งานกอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายในยุคต่อไป โดยจะต้องรวมเอา firewall และชุดความปลอดภัยซึ่งสามารถทำงานและให้ throughput ที่รวดเร็วรวมถึงคุณสมบัติที่มีความล้ำหน้าในด้านการจัดการและสร้างรายงาน

คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “ผมมองหาอุปกรณ์ที่จะสามารถเสริมความสามารถในการรักษาความปลอดภัย และได้เคยใช้งานผลิตภัณฑ์ WatchGuard มาก่อนหน้านี้” และกล่าวอีกว่า “ผมชอบในตัวผลิตภัณฑ์ WatchGuard ที่ง่ายต่อการใช้งาน และมี user interface ที่มีความชาญฉลาด รวมถึงมีคุณสมบัติในระดับธุรกิจแต่มีต้นทุนที่ต่ำในการลงทุน ในด้านการตรวจตราเครือข่าย ผมสามารถล็อคเข้าไปในระบบและสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเข้ามาใช้งานเครือข่ายบ้าง ผมสามารถมองเห็นได้ว่าอะไรที่ถูกบล็อก และสามารถประเมินได้ว่าอะไรที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย”

คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “การติดตั้งผลิตภัณฑ์ XTM applianceสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว องค์กร ACS ได้ทำการอัพเกรดระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้งานผ่านสายไฟเบอร์ และด้วยการทำงานผ่านสายไฟเบอร์ เรามีกลุ่มของ IPaddresses และ ผลิตภัณฑ์ WatchGuard สามารถรับมือได้ ตัวผลิตภัณฑ์ทำให้ผมสามารถสามารถรับมือกับเครือข่ายได้อย่างที่ผมต้องการ” และกล่าวอีกว่า “ยกตัวอย่างเช่น address หนึ่งใช้สำหรับจัดการผู้ใช้งานที่เขื่อมต่อจากระยะไกล และอีก address ใช้สำหรับจัดการอินเตอร์เน็ต และอีก address สำหรับจัดการระบบโทรศัพท์

 

การเชื่อมต่อจากเมือง Melbourneไปยังเมือง Dublin

เมื่อหน่วยงาน ACS ได้ย้ายที่ทำงานไปยังเมือง Dublin คุณ Jorge Silveira ก็ถือโอกาสในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330 ตัวที่สองซึ่งเขาสามารถเชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330 ในเมือง Melbourne โดยทำการเชื่อมต่อในรูปแบบ site-to-site ซึ่งมีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูงผ่าน virtual private network (VPN) tunnel และต่อไปก็ใช้งาน tunnel และ Windows 2012 Server เพื่อสำรองข้อมูล คุณ Jorge Silveira ทำการตั้งระบบเพื่อทำการสำรองข้อมูลทุกอย่างจากเซิร์ฟเวอร์ในเมือง Dublin ไปยังเมือง Melbourne ในรูปแบบเรียลไทม์ และเช่นเดียวกันทุกกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์เมือง Melbourne จะถูกทำซ้ำจากเซิร์ฟเวอร์เมือง Dublin

ผลก็คือเครือข่ายที่มีความปลอดภัยเพื่อใช้งานระบบ intranet ของบริษัท รองรับการทำงานซึ่งมีความง่ายในการแบ่งปันเอกสาร รวมถึงมีระบบที่มีความน่าเชื่อถือ และเข้มแข็งในการฟื้นฟูระบบหากเกิดภัยพิบัติ

คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “ตัวผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถมองระบบสาธารณูปโภคได้เหมือนเครือข่ายเดียวกัน” และกล่าวอีกว่า “ถ้าผู้ใช้งานสร้างชิ้นงานขึ้นจากที่ใดที่หนึ่ง ผู้ใช้งานคนอื่นก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยเพื่อไปแบ่งปันไฟล์นั้นๆได้จากที่อื่นๆ”

 

ผลิตภัณฑ์ Watchguard ช่วยทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย

ระบบสาธารณูปโภคนั้นได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่ domain controller ในเมือง Dublin หยุดทำงาน เนื่องจากเกิดความขัดข้องของตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ และเพราะเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ traffic ที่เกิดขึ้นในเมือง Dublin จะถูก rerouted ไปยังเซิร์ฟเวอร์ในเมือง Melbourne ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานได้โดยปกติ คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330ไม่ได้เป็นเพียงแค่ firewall แต่เรายังใช้คุณสมบัติอื่นๆโดยเรายังใช้เพื่อเป็น gateway เพื่อสร้าง branch-to-branch VPN tunnel”

ก้าวต่อไปกับผลิตภัณฑ์ WatchGuard

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณ Jorge Silveira ได้วางแผนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ XTM appliance เพื่อจัดการการเชื่อมต่อ VPN ไปยังผู้ใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในสำนักงาน โดยตัวผลิตภัณฑ์จะช่วยทำให้การเชื่อมต่อทุกๆการเชื่อมต่อมีความถูกต้องโดยจะเกิดขึ้นที่ firewall  คุณ Jorge Silveira จะเปรียบเสมือนผู้ดูแลรักษาประตูที่จะทำหน้าที่ในการสอบถามผู้ที่เข้ามาใช้งานและให้รออยู่ภายนอกเครือข่าย โดยเขาจะทำการตรวจสอบตัวตนก่อน ซึ่งผลก็คือทุก traffic จะต้องถูกทำการตรวจสอบความถูกต้องก่อนโดยจะถูกทำระหว่าง firewall และ server ไม่ใช่ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างระดับความปลอดภัยให้กับเครือข่าย

คุณ Jorge Silveira ยอมรับว่า ยังมีคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330 ซึ่งเขายังไม่เคยใช้งาน เขาหวังว่าจะได้ใช้งานอุปกรณ์เพื่อสร้างการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบ redundant อย่างเต็มรูปแบบให้กับสำนักงานในเมือง Melbourne และเมือง Dublin และยังมีความสนใจในการประยุกต์ใช้ระบบในการควบคุมของตัวผลิตภัณฑ์

คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ WatchGuard นั้นมีความน่าดึงดูดอย่างมากในเรื่องของราคาโดยมูลค่าในการลงทุนเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับนั้นดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผมเคยใช้ บริษัท WatchGuard ให้บริการเราอย่างรวดเร็ว และช่วยหน่วยงาน ACS ของเราในทุกๆขั้นตอนในการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติโดยให้คุณสมบัติในการสื่อสารระหว่างบริษัทที่มีความปลอดภัยและมีระบบในการฟื้นฟูที่รวดเร็วในกรณีเกิดภัยพิบัติ”

Challenge

คุณ Jorge Silveira ตำแหน่ง IT Manager บริษัท ACS Aviation Solutions อธิบายว่า องค์กรเราเป็นองค์กรขนาดเล็กแต่ต้องการความปลอดภัยในระดับเครือข่ายขนาดใหญ่ และ คุณ Jorge Silveira กล่าวว่า “เราใช้งานสาธารณูปโภคในระดับธุรกิจ โดยประกอบไปด้วย virtual machine thin clients physicalcomputers high availability servers Windows services และ backups และอื่นๆอีกมากมาย”

จากมุมมองของทีมไอที บริษัท ACS มี power user จำนวน 20 คนทำงานในสำนักงาน 3 แห่ง และรวมถึงทีมผู้ตรวจสอบอีก 50 คนในพื้นที่หน้างานผู้ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมต่อจากระยะไกล โดยปกติแล้วข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับสุดยอดและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง

Customer

ACS Aviation Solutions

Services Provided

ผลิตภัณฑ์ WatchGuard XTM 330s and Unified Threat Management (UTM)