Skip to content

ทำไม Client จึงไม่เกาะกับ AP ตัวใกล้ที่สุด

มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า ทำไม Client ไม่เลือกเกาะ AP ตัวใกล้กว่า แต่กลับไปเกาะ AP ตัวที่ไกลกว่า หรือสัญญาณอ่อนกว่า

การ ที่ Client จะเลือก AP ตัวใดนั้น มีปัจจัยหลายอย่างครับ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่ Client อาจจะเลือก AP ตัวที่สัญญาณอ่อนกว่า หรืออาจจะเลือก AP ที่อยู่ไกลออกไป เช่น

       – Client ทำงานอยู่ใน Channel เดียวกับ AP ที่อยู่ไกล (หรือสัญญาณอ่อนกว่า) โดยที่ Client ไม่ได้อยู่ในจังหวะเวลาที่จะสแกน Channel อื่น ๆ จึงไม่รับรู้ว่า มี AP ตัวที่อยู่ใกล้ (หรือสัญญาณแรงกว่า) ทำงานอยู่ใน Channel อื่น

       – Client อาจจะได้ทำการสแกน Channel อื่น ๆ แล้ว แต่เวลาที่ใช้ในการ “หยุดฟัง” แต่ละ Channel นั้นสั้นเกินไป ทำให้ไม่ได้รับ Beacon packet ที่ส่งออกจาก AP ซึ่ง AP จะส่ง Beacon ออกมาทุก ๆ 100mS ในกรณีของ 2.4GHz มีจำนวน 11 Channel เพื่อให้มั่นใจว่า Client สามารถมองเห็น AP ครบทุกตัวในทุก Channel ก็น่าจะให้ Client หยุดฟังแต่ละ Channel เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 250mS (ประมาณ 2 beacon) กว่าจะสแกนได้ครบทุก Channel ก็จะกินเวลา 0.25 x 11 หรือเกือบ 3 วินาที ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในการทำ Roaming และหลาย ๆ Wifi driver บน Client ก็มักจะไม่ยอมเสียเวลาขนาดนั้น จึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ Background scan ของ Client อาจจะพลาด AP ไปบางตัว ด้วยเหตุนี้ Client จึงอาจมองไม่เห็น AP ตัวที่อยู่ใกล้กว่า

 

ยัง มีโอกาสที่เป็นไปได้อื่น ๆ อีก แต่สาเหตุส่วนใหญ่มักไม่เกี่ยวข้องกับ Signal level (SNR มีส่วน แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลัก แต่กลับเป็นปัจจัยที่มีส่วนน้อยมาก)

แม้ การเลือก AP ผิดตัวจะมีสาเหตุมาจาก Client เป็นหลัก (เพราะ Client เป็นคนเลือก AP ตามที่ 802.11 กำหนดวิธีการไว้มานานแล้ว) แต่ 802.11 ก็มีมาตรฐานใหม่ ๆ ออกมาที่ทำให้ AP เข้ามามีส่วนในขบวนการเลือก AP ด้วย 

สนใจผลิตภัณฑ์ Ruckus เรามีพันธมิตรพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email