Skip to content

Comparison : Webroot by OPTIMUS vs Own GSM

Webroot ผลิตภัณฑ์ป้องกันไวรัส สามารถป้องกันไวรัสได้หลากหลายชนิด อย่างมีประสิทธิภาพ ไวรัสสปายแวร์, Keyloggers, Rootkits และภัยคุกคามออนไลน์อื่นๆ

ข้อมูลตามตารางด้านล่าง เป็นตารางเปรียบเทียบ Webroot โดยทีมงาน Optimus จัดการให้ และ Own GSM ลูกค้าจัดการด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถดูข้อมูลนี้ เพื่อเป็นแนวทางการเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ 

ต้องการปรึกษาเพื่อให้ทางออพติมุสแนะนำอุปกรณ์/โซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

เราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาติดต่อแผนก Marketing

Line@

@optimusthailand

Facebook Messenger

facebook/optimusthailand

จุดประกายโดย : คุณ กอบพัทธ์ อธิพันธุ์จินดา และ คุณ จิตร์ธีรา กิตติพัฒน์ธนคุณ