Skip to content

Arista ทางเลือกขององค์กรเพื่อเป็นองค์กรยุคใหม่ผ่านระบบ data ที่มีให้

เราจะพบการเติบโตของ cloud โดยเฉพาะการใช้งานแอพลิเคชั่นต่างๆ ใน data center ในองค์กรมากขึ้น มีการจัดรูปแบบกันอย่างดี ว่าเมื่อไรหรือ app ไหนจะใช้ on premise เมื่อไรจะใช้ Cloud เพื่อรักษาข้อมูล โดยข้อมูลและแอพลิเคชั่นจะมีความพยายามในการจัดการอย่างเหมาะสม เพราะถือเป็นหัวใจหลักของการจัดระบบเน็ตเวิร์ค

แนวความคิดการจัดการเน็ตเวิร์คผ่าน AI ที่ทำงานบน Arista

Arista เกิดขึ้นมาพร้อมกับแนวคิดที่จะจัดการ Cloud Network ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความสามารถในการปรับแต่งเน็ตเวิร์คผ่านการโปรแกรมมิ่งที่เรียกว่า Arista EOS   โดย Arista ได้มีบทบาทสำคัญของวงการเน็ตเวิร์คในการผลักดันแนวคิด ในการที่จะเป็น Strategic data-driven networking provider. มาโดยตลอด โดย Arista และ Technology Partner ในกลุ่มงานต่างๆ รวมตัวกัน เพื่อส่งมอบ platform ที่ไอทีจะสามารถเตรียมการณ์ในรูปแบบต่างๆได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหารวมถึงผลลัพท์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในระบบ โดยการทำงานของ NetDB (network wide database) ที่สามารถโปรแกรมมิ่ง ไม่ว่าจะเป็น Data Plane, Control Pane และ Management Plane พร้อมทั้งการทำงานร่วมกับ Ava (Autonomous virtual assist) ที่เป็น AI base ทำให้ผู้แลระบบสามารถเข้าไปจัดการ สิ่งที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะเป็น IoT/OT การวิเคราะห์สถานการ์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดการปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบเน็ตเวิร์คในยุคต่อไป ยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนไป

จะพบว่าการทำงานของเรา ของออฟฟิส ของลูกค้า หรือของ Vendor จะแตกต่างไปจากเดิม อาทิ ระบบต่างๆ ที่เคยรวมศูนย์อยู่สำนักงานใหญ่ หลังจากนี้ก็จะพบว่าจะมีการปรับตัว ให้เน็ตเวิร์คมีความยืดหยุ่นสูงมากขึ้น มีการวางเครือข่ายที่กระจายออกไปไม่รวมศูนย์ในแบบเดิม มีการวางแผนการใช้งาน on premise หรือ on cloud ตรงตามความต้องการมากขึ้น ซึ่งการสร้างเครือข่ายดังกล่าว เราในฐานะของผู้ที่ดูแลระบบ ก็ต้องตอบคำถามหลายๆอย่าง เช่น “เกิดอะไรขึ้นในเน็ตเวิร์คของเรา” ด้วยระบบที่มีอยู่ต้องสามารถตอบคำถามได้แทบจะ Realtime ผ่านข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจนในระบบ เพื่อพร้อมให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ระบบยังต้องสามารถ ให้แนวทางในการทำงานแก่ไอทีได้ อาทิ “เราจะต้องจัดการกับเน็ตเวิร์คของเราอย่างไรต่อ” ทั้งนี้ Arista มีระบบ AI และ ML ที่จะเรียนรู้ระบบ ผ่านสมองกลอัจฉริยะ เพื่อให้เราคาดการณ์ หรือ เตรียมการก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นในระบบ

แหล่งที่มาข่าว : https://blogs.arista.com/blog/data-driven-enterprise

ทำความรู้จัก Arista Networks มากขึ้น ได้ที่ 

https://optimus.co.th/arista-cognitive-wifi-ap-on-cloud

สนใจผลิตภัณฑ์ Arista Networks เรามีพันธมิตรพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อแผนก Marketing 

โทร : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Arista Outdoor Access Point

    Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

    Access Point, Arista, Outdoor, Wireless
  • Arista Indoor Access Point

    Arista Congnitive WiFi – AP on Cloud ที่ดีที่สุด

    Access Point, Arista, Indoor, Wireless

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email