Skip to content

Disassociation Reason บอกอะไรกับเราบ้าง

หลายครั้งที่เราดู Log ของ AP หรือของ ZD และพบคำว่า DISASSOC reason=0

บรรทัดนี้ บอกให้เรารู้ว่า Client ได้ Disassociate ออกจาก AP ด้วยสาเหตุอะไร เป็นความผิดปกติหรือไม่

Disassociation reason code เป็นรหัสแจ้งเหตุผล ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย Ruckus ไม่ได้ตั้งขึ้นเอง แต่เป็นรหัสอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน ใช้กันทั่วโลก สามารถค้นหาได้จาก Google โดยใช้คำว่า Wifi disassociation code

ลองดูที่หน้านี้ก็ได้ครับ ครบถ้วนดีทีเดียว…

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email