Skip to content

ระบบตรวจสอบแจ้งเตือนความหนาแน่น ของนักเรียนในพื้นที่จำกัด ด้วย WiFi

โรคโควิด 19 อาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกนาน หลายสถานศึกษา เริ่มยอมรับปรับตัว ปรับวิถีการเรียนการสอนเพื่อให้ดำเนินไปได้ อย่างปกติที่สุด การเตรียมพร้อมและการออกนโยบาย การเว้นระยะห่าง ในพื้นที่เกิดการควบคุมจำนวนความหนาแน่นของนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ แล้วอะไรละ ที่จะเป็นการตรวจวัด และการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมได้เรามี Solution ตรวจสอบผ่าน WiFi ที่ท่านมีอยู่แล้วมานำเสนอครับ

ประโยชน์

  • แจ้งเตือนความหนาแน่นของนักเรียน ในพื้นที่ต่างๆ ที่กำหนดเอาไว้

  • สามารถกำหนดปรับแต่งจำนวนผู้คนที่หนาแน่น สูงสุดในพื้นได้

ปัญหา

  • ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนคนในพื้นที่ หรือจำกัดจำนวนการเข้าออกได้

  • นักเรียนไม่ได้รับการแจ้งเตือน ที่รวดเร็ว ก่อนเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากความหนาแน่นได้

เหมาะสำหรับ

  • หอประชุม ศูนย์อาหาร ห้องอาหาร ลานกิจกรรม โซนที่มีความเสียง ที่ต้องใช้ร่วมกันที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังความหนาแน่นสูง

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Easy Social login by Linkyfi

    LinkyFi เครื่องมือในการจัดการ WiFi ที่จะเปลี่ยนให้ทุกท่านเป็นมือโปร…

    OPT-Solution

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email