Skip to content

HOW TO UPGRADE FIRMWARE RUCKUS ZONEDIRECTOR

ทำการ Screenshots หน้า Dashboard ของ ZoneDirector ดังภาพด้านล่าง

แล้วส่งมาที่ support@optimus.co.th จากนั้นทางทีม Support จะส่ง Link ที่จะทำการ Upgrade ให้ผ่านมาทาง E-Mail ลูกค้าเข้าไปตาม Link ที่ทาง Support ส่งให้ จากนั้นเลือกรุ่นที่ต้องการ และทำการ Download ไฟล์ Firmware จะเป็นไฟล์ .img ดังภาพด้านล่าง

เมื่อได้ไฟล์มาแล้วให้ทำเข้าไปที่ Zonedirector > Administer > Upgrade หัวข้อ Software Upgrade > Choose File(ที่เรา Download มาก่อนหน้านี้ ) แล้วก็ทำการ Upgrade ดังภาพด้านล่าง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • ZoneDirector1100
  • ZoneDirector3000
  • ZoneDirector5000

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email