Skip to content

โซลูชั่น IoT XENTEMP เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลอุณหภูมิในห้องยาของโรงพยาบาล

“ข้อมูลที่ XENTEMP ให้เป็นรายงานเรียลไทม์บน Dashboard ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบสถานะและข้อมูลต่าง ๆ ของห้องยาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม โรงพยาบาลไม่ต้องรอให้มีปัญหาเกิดขึ้นก่อน แต่สามารถทราบข้อมูลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจสร้างปัญหาได้อย่างทันท่วงที” ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การตั้งค่าระบบการแจ้งเตือนนี้ทำให้ทางโรงพยาบาลได้รับข้อมูลที่สำคัญทันทีที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนผ่าน SMS ที่สะดวก, อีเมลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกที่, หรือการใช้ Line Application ที่เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว นอกจากนี้ การแจ้งเตือนแบบทันทีทำให้ทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว, ลดความเสี่ยง, และรักษาความปลอดภัยของยาและผู้ป่วย”

ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่ทำให้การจัดการทุกอย่างง่ายดายมากขึ้น การใช้อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิในตู้ยา ห้องเลือด แบบเรียลไทม์ มีประโยชน์ที่สำคัญคือ

 • การเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Monitoring): การใช้ IoT ช่วยในการติดตามและรายงานข้อมูลอุณหภูมิในตู้ยาในขณะที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดปัญหา เช่น หากมีการถูกรบกวนของสภาพแวดล้อม อากาศ ที่ทำให้อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป นักการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เภสัชกรสามารถรับทราบและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

 • ความเป็นมาตรฐาน (Compliance): การใช้ IoT ช่วยในการติดตามและรายงานข้อมูลต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามมาตรฐานทางการแพทย์และอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดเก็บและบริหารจัดการยามีความถูกต้องและปลอดภัย (FDA21, CAP, JCAHO, VFC, ฯลฯ)

 • ป้องกันความเสี่ยง (Risk Mitigation): การมีระบบที่สามารถแจ้งเตือนหรือตอบสนองทันทีเมื่อมีความผิดปกติในด้านอุณหภูมิ ความชื้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียยาหรือพบยาเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้นจากเก็บยาในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร: การใช้ IoT ช่วยในการอัพเดทและรายงานข้อมูลโดยอัตโนมัติทำให้ลดการตรวจสอบและดูแลตู้ยา ห้องเลือดที่เดิมต้องทำแบบ manual ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เวลาและทรัพยากรที่มีจำกัดในการทำงานด้านอื่นที่ต้องการทักษะสูงขึ้นได้มากกว่า

 • สร้างข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ (Data Analytics): การรวบรวมข้อมูลจากตู้ยาที่มีอุปกรณ์ IoT ช่วยในการวิเคราะห์และทำนายแนวโน้ม ทำให้สามารถวางแผนและปรับปรุงกระบวนการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

XENTEMP โซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการดูแลอุณหภูมิในห้องยาของโรงพยาบาล

1. ความสามารถในการตรวจวัดทุกพื้นที่

XENTEMP ไม่เพียงเป็นเทคโนโลยีที่ให้การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในตู้ยา แต่ยังสามารถนำไปใช้ในหลายพื้นที่ภายในโรงพยาบาล เช่น ห้องเก็บเลือด, ตู้เก็บวัคซีน, ตู้เย็น, ห้อง server, หรือระบบขนส่งที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ด้วยความหลากหลายในการใช้งาน XENTEMP จะทำให้ผู้ที่ทำงานหรือรับผิดชอบมีความสะดวกมากขึ้นในการดูแลและควบคุมทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

2. การแจ้งเตือนแบบ Real-time

ไม่ว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะอยู่ที่ไหน XENTEMP สามารถแจ้งเตือนแบบ Real-time ผ่านหน้า Dashboard ไปยัง Smartphone, tablet, PC, หรือ Notebook  โดยจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิ ทำให้เราสามารถตรวจเช็คและแก้ไขปัญหาได้ทันที ไม่ว่าจะผ่านทาง Line, Email, หรือ SMS

3. ความสะดวกในการใช้งาน

XENTEMP มีความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานได้จากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, มือถือ, หรือแท็บเล็ต ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ตรวจสอบและดูแลในแต่ละพื้นที่

4. การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์

ระบบสามารถตรวจเช็คได้ว่าอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่ออยู่หรือไม่ และหากพบว่ามีอุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อ ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อระบุระยะเวลาที่อุปกรณ์ขาดการติดต่อ หรือหายไปจากระบบ ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อของระบบเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 366 วัน 24 ชั่วโมง

5. การปรับแต่งรูปแบบของรายงาน

XENTEMP ไม่เพียงแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหา แต่ยังสามารถสรุปผลอุณหภูมิรายวันผ่านทางไลน์ อีเมล ซึ่งแสดงข้อมูลสถิติอย่างชัดเจน เช่น อุณหภูมิสูงสุด, ต่ำสุด, ค่าเฉลี่ย, อุณหภูมิปัจจุบัน ทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามสิ่งที่เราให้ความสนใจ

6. ระบบป้องกันเมื่อพบความผิดปกติ

ระบบ XENTEMP มีการแจ้งเตือนหากอุปกรณ์มีปัญหาหรือไม่สามารถส่งสัญญาณได้ ทำให้ผู้ดูแลสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที นอกจากนี้ ระบบยังมีการแจ้งเตือนหากอุณหภูมิพ้นช่วงที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะสูงเกินหรือต่ำเกินไป การป้องกันความผิดปกตินี้ทำให้เรามั่นใจและวางใจในความถูกต้องของข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ

7. ระบบแจ้งเตือนเมื่อการเชื่อมต่อกลับมาเป็นปกติ

ระบบ XENTEMP มีการแจ้งเตือนเมื่อระบบกลับมาเชื่อมต่อได้อีกครั้ง หรืออุณหภูมิกลับมาอยู่ในช่วงที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งช่วยให้เราทราบถึงความเรียบร้อยเมื่อระบบกลับสู่สภาพปกติหลังจากแก้ไขปัญหาได้แล้ว

โซลูชั่น XENTEMP ไม่เพียงเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลอุณหภูมิในส่วนงานที่สำคัญของโรงพยาบาลแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที  ด้วยคุณสมบัติและประโยชน์ที่หลากหลาย  XENTEMP จะเป็นผู้ช่วยสำคัญสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมได้แบบทันท่วงที สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ แผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • xentemp-ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  Xentemp

  ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  XEN, Data Analytics

จุดประกายโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email