Skip to content

การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยของ SolarWinds

SolarWinds ได้เตือนเราทุกคนในด้านที่สําคัญของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อผิดพลาดของมนุษย์ มีมาตรฐานขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการตามพื้นฐานที่ปลอดภัย ตามแผนและกลไกเหล่านี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้องค์กรมีคําแนะนําที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด ความท้าทายของเทคโนโลยีคือมันได้รับการพัฒนาโดยมนุษย์และความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเท่านั้น แต่ยังเป็นผลมาจากทางลัดอีกด้วย การดำเนินการโดยขาดการควบคุมดูแลหรือการคุกคามผลที่ตามมา 

คาดว่าจะมีข้อผิดพลาดในการกำหนดค่าและการเข้าถึงจากองค์กรใด ๆ นักวิจัยด้านความปลอดภัยเช่น Kumar จะยังคงตรวจจับจุดบกพร่องและช่องโหว่ กลุ่มภัยคุกคามต่อเนื่องขั้นสูงและกลุ่มการแฮ็กที่มีการจัดระเบียบน้อยกว่าโดยมีเจตนาร้ายคือที่ที่ภัยคุกคามอยู่ สิ่งที่โชคร้ายสำหรับ SolarWinds คือพวกเขาอาจไม่ได้ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยหลังจากได้รับโอกาสมากมาย ในฐานะผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่สำคัญพวกเขามีความรับผิดชอบในการรักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของตน

ตอนนี้ความสับสนที่เกิดจากการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายโดยผู้ให้บริการไม่เพียงแต่ มีหลายองค์กรที่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์เดียวกัน หวังว่านี่จะเป็นการปลุกให้ บริษัท ต่างๆที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับ SolarWinds ที่อาจใช้จ่ายด้านความปลอดภัย หวังว่านี่เป็นการปลุกสําหรับ บริษัท ต่างๆที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับ SolarWinds ที่มีการประหยับงบประมาณด้านความปลอดภัย และการใช้รหัสผ่านที่อ่อนแอหรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่คือทั้งหมดที่ใช้ในการบุกรุกองกรณ์ของคุณและลูกค้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

สนใจผลิตภัณฑ์เรามีพันธมิตรพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อแผนก Marketing

โทร : 02-2479898 ต่อ 87 

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย  : คุณ ศุภชัย กิตติวรกุล 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email