Skip to content

Webroot ได้รับรางวัล Business Choice Awards 2020 สาขา Security Software

Webroot สามารถเอาชนะแบรนชื่อดังของโลกอย่าง Malwarebytes และ  Bitdefender ที่เป็นเจ้าของรางวัลนี้เมื่อปีที่แล้ว โดยเปรียบเทียบคะแนนกับปีที่แล้วขึ้นมาจาก 8.9เป็น 9.3จากที่เราดูคะแนนแล้ว Webroot มีการพัฒนาเรื่องความภัยขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นมาจากการทำงานเบื้องหลังและรวมถึงการวิจัยและพัฒนาอยู่เสมอ วันนี้ Webroot มาแชร์ข้อมูลด้านความปลอดภัยให้เราได้ฟังกัน

เรื่องแรก ปัจจุบันมีข้อมูลเรื่อง web phishing จากผู้ใช้งาน ว่าปัจจุบันมีการแชร์กันหลายทาง ซึ่งจำนวนที่มากที่สุดคือทาง Email ลองลงมาคือ Soialmedia

 

 

 เรื่องที่สอง มีการแชร์สถิติเรื่องการคลิกลิ้งที่ไม่ปลอดภัย ว่าถ้าหากเป็นเครื่องที่ทำงานมีการคลิกถึง 44%แต่หากเป็นเครื่องส่วนตัวโอกาสคลิกสูงถึง 56%

 

 

จากข้อมูลทั้งหมด Webroot มีการป้องกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำงานหรือเครื่องส่วนตัวสามารถติดตั้ง webroot เพื่อป้องกันภัยคลุกคลามจากสื่อต่างๆได้ทั้งหมด

 

สนใจผลิตภัณฑ์เรามีพันธมิตรพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อแผนก Marketing

  02-2479898 ต่อ 87 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email