Skip to content

WiFi ประสิทธิภาพสูง พร้อมจบปัญหาสัญญาณไม่ครอบคลุมและสัญญาณรบกวน

โรคโควิด 19 อาจจะต้องอยู่กับเราไปอีกนาน หลายสถานศึกษาเริ่มยอมรับปรับตัว ปรับวิถีการเรียนการสอนเพื่อให้ดำเนินไปได้ อย่างปกติที่สุด การเตรียมพร้อมและการออกนโยบาย การเว้นระยะห่าง ในพื้นที่เกิดการควบคุมจำนวนความหนาแน่นของนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วอะไรละ ที่จะเป็นการตรวจวัด และการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมได้เรามี Solution ตรวจสอบผ่าน WiFi ที่ท่านมีอยู่แล้วมานำเสนอครับ

ประโยชน์

 • แจ้งเตือนความหนาแน่นของนักเรียน ในพื้นที่ต่างๆ ที่กำหนดเอาไว้

 • สามารถกำหนดปรับแต่งจำนวนผู้คนที่หนาแน่น สูงสุดในพื้นได้

ปัญหา

 • ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนคนในพื้นที่ หรือจำกัดจำนวนการเข้าออกได้

 • นักเรียนไม่ได้รับการแจ้งเตือน ที่รวดเร็ว ก่อนเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากความหนาแน่นได้

เหมาะสำหรับ

 • หอประชุม ศูนย์อาหาร ห้องอาหาร ลานกิจกรรม โซนที่มีความเสียง ที่ต้องใช้ร่วมกันที่ต้องป้องกันและเฝ้าระวังความหนาแน่นสูง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Outdoor Access Point

  ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี WiFi ที่ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

  Access Point, CommScope Ruckus, Outdoor, Wireless
 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email