Skip to content

Cable-less WiFi

ปุัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารหรือการทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะ Software ปัจจุบันจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับข้อมูลผู้ป่วยหลังบ้านอยู่เสมอ และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ก็มีจำนวนหลากหลายและต้องการความเสถียรในการเชื่อมต่อสูงอีกด้วย ซึ่งหากบริเวณนั้นไม่มีอินเตอร์เน็ตคู่สายก็มักจะเกิดปัญหาด้านเครือข่ายอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงรถฉุนเฉินหรือการเตรียมหน่วยแพทย์สนามในกรณีต่างๆอีกด้วย การนำ Access Point ประสิทธิภาพสูงที่รองรับ LTE จึงตอบโจทย์ปัญหาด้านนี้ในทุกมิติ

ประโยชน์

 • กระจายสัญญาณ WiFi ง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ไม่มีคู่สายอินเตอร์เข้าถึง

 • Backup อินเตอร์เน็ตที่มีความสำคัญด้วย LTE

ปัญหา

 • บางพื้นที่ ที่สร้างเป็นสถานเฉพาะกิจหรือชั่วคราวอาจจะไม่มีการวาง Node หรืออินเตอร์เน็ตคู่สายที่อยู่ใกล้ๆ รวมไปถึงยานพาหนะที่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์แพทย์

เหมาะสำหรับ

 • ในกรณีพิเศษเช่นโรงพยาบาลสนาม รถพยาบาลที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ Backup อินเตอร์เน็ตที่มีความจำเป็นสูง

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Outdoor Access Point

  ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี WiFi ที่ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

  Access Point, CommScope Ruckus, Outdoor, Wireless
 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email