Skip to content

จัดการ Patch ต่างๆให้สอดคล้องต่อโปรแกรมหรือเครื่องมือในองกรค์

ไม่ประสงค์อัพเดท Patch เพราะโปรแกรมหรือเครื่องมือทางการแพทย์บางรุ่นไม่รองรับ จะหยุดยั้งหรือจัดการแพคเหล่านี้ได้อย่างไร ในเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้มีจำนวนมาก และกระจายไปทั่วโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีมาตรการ Social Distancing ที่ทำให้ไอทีเข้าถึงเครื่องมือนั้นได้ยากขึ้น

ประโยชน์

 • จัดการ Patch ต่างๆของ Software, Application และ OS

 • กำหนดช่วงเวลาอัพเดทแบบอัตโนมัติ

 • ป้องกันการอัพเดทแบบอัตโนมัติ

ปัญหา

 • Software, Application และ OS มีการอัพเดท Patch เอง ก่อให้เกิด Traffics มหาศาลซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 

 • คอมพิวเตอร์มีจำนวนมาก และประจำการอยู่แต่ละพื้นที่

เหมาะสำหรับ

 • การดูแลคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมาก Software และ Application ที่มีหลากหลายขึ้นทุกวันในปัจจุบัน

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • GFI Patch Management

  ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอย่างละเอียดทุก IP

  GFI Software, Patch Management, Security

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email