Skip to content

ข้อคิดที่ได้จากงาน “SME win with Digital Tech” Part 2

ข้อคิดที่ได้จากงาน “SME win with Digital Tech”

ต่อเนื่องจากงาน Webinar “SME Win with Digital Tech” เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ข้อคิดที่ได้จากงาน “SME win with Digital Tech” Part 1 แอดมินก็ถือโอกาส เล่าให้ฟังต่อถึงเนื้อหาในภาคบ่าย สำหรับข้อคิดที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงาน และทั้งนี้หากใครอยากฟังเนื้อหาแบบเต็มๆ ละก็ เรียนเชิญเลยนะครับ เชื่อว่าจะได้รับประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงองค์กรหรือบริษัทอย่างแน่นอน

Post Covid Work using New Tools,

บรรยายโดย : คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ   กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ บริษัท TARAD.com
 • ปัจจุบัน เราสามารถใช้ App ต่างๆที่มีอยู่ ในการบริหารงานบริษัท รวมถึงจัดการชีวิตประจำวันได้ในเกือบทุกขั้นตอน ซึ่งทางคุณป้อมก็ได้แสดงให้เห็นตัวอย่างจริง ในการใช้ App ที่ทำผ่านระบบออนไลน์ได้ทั้งหมด
ตัวอย่าง App ที่วิทยากรแนะนำ
 • Feedly (https://feedly.com/) ใช้เพื่อดึง Feed ข่าวสารจากหน้าเว็บต่างๆ รวมไว้ให้เราได้อ่าน ในที่เดียวทำให้เราทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอด
 • Creden (https://creden.co/)  เป็น Dashboard แสดงข้อมูลของทุกบริษัทในประเทศไทย รวมบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน  อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทในมุมมองที่สำคัญผ่านการใช้งาน Big Data + AI อีกด้วย

 • Spotify (https://open.spotify.com/) สำหรับฟัง Podcast ความรู้ต่างๆ ใครที่ชอบการฟังมากกว่าการอ่าน หรือว่าใครที่ไม่อยากเสียเวลาตอนรถติดก็สามารถฟังในรถได้ มีเรื่องต่างๆ ให้เราได้เรียนรู้มากมาย
   
 • Peak https://peakaccount.com/main.html ระบบบัญชีออนไลน์สำหรับ SME นอกจากใช้ลงบัญชีแล้วยังมี Dashboard เพื่อวิเคราะห์บริษัท ทำให้เราเข้าใจสภาพกิจการเราเองได้ดีขึ้นด้วย 

 • Jubili https://www.builk.com/jubili/ ระบบ CRM ของ Builk.com เป็นโปรแกรม CRM สำหรับระบบบริหารทีมขาย และการจัดการลูกค้า เพื่อติดตามงานขายและสามารถวัดผลได้ทุกขั้นตอน

 • Zocial Eye https://wisesight.com/zocialeye/  เป็นระบบ Social Listening เพื่อวิเคราะห์ว่าตอนนี้ในออนไลน์มีใครพูดถึงสินค้าและบริการเราอย่างไร เพื่อให้เราวางแผนงานได้ดียิ่งขึ้น

 • Google Data Studio https://datastudio.google.com/ เป็น Dashboard DIY ที่ทำให้เราเห็นข้อมูลในรูปแบบที่เป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง โดยแสดงเป็นรายงานที่อ่านและเข้าใจได้โดยง่าย

 • Google Chat https://chat.google.com เพื่อใช้พูดคุยกับทีมภายในองค์กร อีกทั้งด้วยความเป็น Platform จาก google ทำให้ Integrate กับ Google Tools อื่นๆได้ทั้งหมด

 • Camcard https://www.camcard.com/  เป็น App ไว้เก็บนามบัตร แบ่งประเภทของนามบัตร ซึ่งสามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ และอุปกรณ์อะไรก็ได้

 • Vtiger CRM https://www.vtiger.com/  เป็น CRM อีกตัวที่ฉลาดไม่แพ้กัน เชื่อมต่องานขาย การตลาด ทีมหลังบ้านเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนงานขายให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากขึ้น

 • Google Workspace https://workspace.google.com/  ขึ้นชื่อว่า google มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี   

 • Evernote https://evernote.com/ ,

 • Google Keep https://keep.google.com  ใช้ในการจดโน๊ตหรือไอเดียต่างๆ ที่นึกออก โดยจะเขียน พิมพ์ หรือใส่เป็นรูปก็ได้ ที่สำคัญ สามารถค้นหาย้อนหลังได้รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน

 • MoneyWiz https://www.wiz.money  เป็น App ในการบริหารการเงินส่วนบุคคล ใช้เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงยังมีฟีเจอร์ในการดึงบัญชีของทุกธนาคารขึ้นมาแสดงผลร่วมกันก็ได้ 

 • Paysoon https://www.paysoon.net เป็นอีก App ที่น่าสนใจ ใช้เพื่อให้ SME สามารถเสริมสภาพคล่องผ่านการใช้วงเงินจากบัตรเครดิต โดยระบบจะดึงเงินจากบัตรเครดิต ไปจ่าย supplier โดยที่ไม่ต้องไปรูด วงเงินตรงกับ supplier แต่ทำผ่านตัวกลางแทน สำหรับใช้ในการบริหารเงินสดของกิจการ

  ทั้งนี้วิทยากรฝากทิ้งท้ายไว้ว่า เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่านั่งฟังอย่างเดียว “ลงมือทำ” สำคัญที่สุด ถามตัวเองอยู่เสมอว่า “เราจะเริ่มทำเมื่อไร”

Infrastructure: Digital Infra for Future SME

บรรยายโดย : คุณมิก สัจไพบูลย์กิจ  ประธาน บริษัท Optimus (Thailand)
 • ขณะนี้ถนนทุกสายมุ่งเข้าสู่การทำ System of Intelligence เพื่อยกระดับองค์กรผ่านการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับทีมงาน ทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ การปรับปรุง Business Model สินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการลูกค้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งทุกอย่างสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการทำ Digital Transfomtion ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเข้ามาเติมในทุกๆ จุด

   

 • ในอดีดเวลาองค์กรพูดถึงเรื่อง Digital ความเข้าใจขององค์กรก็จะผูกติดไปกับฝ่ายการตลาด เช่นต้องขายของออนไลน์ ต้องมี Facebook เพื่อโปรโมทสินค้า แต่ปัจจุบันการขับเคลื่อนองค์กร เราใช้ Digital เป็นแกนกลางในการพัฒนากลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร ไม่เฉพาะไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และด้วยแนวทาง Digital Transformation จะเป็นตัวปรับระบบความคิดของคนทุกคนในองค์กร เพื่อพัฒนา Business Model สินค้าและบริการของเรา

 • Digital Infrastructure เป็นเหมือนการสร้างตึก ต้องมีพิมพ์เขียว มีตึกที่แข็งแรง พยายามสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในองค์กร ซึ่งการทำ Digital Infrastructure ก็เป็นแนวคิดในแบบเดียวกัน ที่ต้องการทำให้ Network Infrastructure เชื่อมต่อกันได้อย่างดีรวมถึงเรื่อง Security ต่างๆ ที่ต้องแข็งแรง ปลอดภัย ซึ่งแม้เราไม่ได้เห็น จับต้องไม่ได้ แต่ก็สำคัญไม่แพ้กัน

 • การออกแบบ Digital Infrastructure ประเด็นสำคัญได้แก่ การรู้ว่า Business Demand ของเราเป็นอย่างไร มีทิศทางในการดำเนินการไปในทางไหน และเมื่อเราทราบถึงความต้องการนั้นแล้ว การลงทุนใน Digital Infrastructure เพื่อตอบสนองเป้าหมาย จะคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด

 • IT Infrastructure = “Get The Right Services To Get To Your Business Value”
Play Video

Aware of the Digital Technology Trap, and Move Forward in the Right Track

บรรยายโดย : คุณนันท์นภัส  คำหมู่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • หากสังเกตกันให้ลึกๆแล้ว Disruption ล้วนเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่พอใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ไม่ได้เกิดจากความต้องการเทคโนโลยีใหม่ แต่เราใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อไปแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้กับพวกเขา ฉะนั้นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้เกิด Disruption ที่ยั่งยืนจึงควรเป็นการวางกลยุทธ์ก่อนเลือกใช้เทคโนโลยี ต้องทำความเข้าใจเกมการแข่งขันบนโลกดิจิตัล รวมถึงต้องปรับกรอบความคิด ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย

 • เทคโนโลยีมีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังไม่แพ้กัน หากนำมาใช้โดยไม่ได้มีการพิจารณาที่ดีพอ

 • การเอาเทคโนโลยีมาครอบกระบวนการความคิดแบบเก่า ต่อให้เทคโนโลยีดีแค่ไหน แต่ก็อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด หรือได้ประโยชน์สูงสุดตามที่ควรจะเป็น

 • กับดักของการใช้เทคโนโลยี ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ การมีชุดความคิดว่า “ข้อมูลที่มีอยู่ไม่ครบ” ซึ่งคำถามที่ต้องตอบคือ “แล้วแค่ไหน คือครบ?” ซึ่งแนวคิดที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรเป็น “ขอให้ข้อมูล “เพียงพอ” ” ซึ่งทำให้เราสามารถ เริ่ม คิด และเริ่มทำงานได้เลยทันที คิดไว้อยู่เสมอว่า  “Small Data First”

 • เทคโนโลยีที่ดี มีพลัง และประสบความสำเร็จ ล้วนต้องมี Empathy เป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นเสมอ

Apply Emerging tech to your biz: AR/VR, Metaverse

บรรยายโดย : คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธิงค เทคโนโลยี จำกัด
 • คีย์สำคัญของการเริ่มต้นประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อใช้ในธุรกิจคือ “เราต้องกล้าที่จะเริ่มต้น” “เข้าใจเทคโนโลยีและรู้วัตถุประสงค์ที่เราจะนำมาใช้งาน” ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล เลือกเครื่องมือ เทคโนโลยี และเห็นถึงกลยุทธ์ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

 • Metaverse คือโลกเสมือนที่รวมเอาจุดเด่นของเทคโนโลยี AR,VR,ฺ Blockchain, WEB3 หรือแม้กระทั่ง Gaming เข้ามาอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจโลกเสมือนเป็นอย่างดี จึงจะสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและธุรกิจได้

 • เราสามารถประยุกต์ใช้ AR (Augmented Reality) & VR (Virtual Reality) กับธุรกิจได้หลากหลาย เช่นใช้แบบจำลอง AR สำหรับงานออกแบบ เช่นการวาง AR เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเห็นภาพเสมือนจริงว่าวางแล้วไปแล้วเกะกะพื้นที่หรือเปล่า แคบไป หรือกว้างไปอย่างไร หรือการใช้ VR มาช่วยในเรื่อง Smart Farming ให้คนมาเยี่ยมสวนแบบที่อยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถเยี่ยมชมได้ หรือเข้ามาดูห้องพัก บรรยากาศ Home Stay ได้แม้อยู่คนละทวีปหรือคนละซีกโลกก็ตาม

 • มี case study ในโลก BlockChain ที่ไม่ใช่แค่เรื่อง Cryptocurrency เช่นจะทำอย่างไรให้ชุมชนสามารถสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกเหนือจากสินค้า OTOP  ตัวอย่างเช่น การทำ NFT Mint (สร้างเหรียญ) ในเขตพื้นที่ป่าบริเวณชุมชนซึ่งเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนของชุมชน โดยทำการขาย BlockChain Carbon Credit ให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม สายการบิน หรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่อยากได้ เป็นต้น

 • พระเครื่องก็สามารถทำเป็นงาน NFT ได้ ซึ่งสามารถนำไปเสนอขายบน Metaverse ต่อยอดทำให้มูลค่าของพระเครื่ององค์นั้นสูงขึ้นไปได้อีก ขายได้ทั้งโลกจริง และโลกเสมือน

  ข้อคิดที่น่าสนใจอีกอย่าง ถ้าพูดถึงการอ่านหนังสือ จะพบว่าคนในแต่ละวัยจะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป แต่ละคนจะอ่านในรูปแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบที่ไม่เหมือนกัน บางคนชอบอ่านเป็นเล่ม บางคนอ่านบนจอ บางคนมีทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในสถานการณ์ไหน  ฉะนั้นธุรกิจจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีให้เข้ากับกลุ่มตลาดเป้าหมายของตัวเอง

Blockchain for SME

บรรยายโดย : คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO, SmartContract Blockchain Studio
 • Blockchain คือรูปแบบการเก็บ การใช้ ข้อมูลแบบหนึ่ง ที่สามารถตรวจสอบ ได้แบบ decentralized โดยทุกคนในระบบจะเป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูลนั้นไว้ แทนที่จะให้มีตัวกลางคนเดียวมีอำนาจในการเก็บหรือรักษาข้อมูลนั้นๆ

 • เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของ BlockChain มากขึ้น เราสามารถอธิบายได้โดยพูดถึงหน้าที่หนึ่งของธนาคาร ซึ่งคือการบันทึก Transaction ตามคำสั่งที่เกิดขึ้นว่า คนโอนเงินคือใคร ผู้รับโอนคือใคร จำนวนเงินเท่าไร ซึ่งธนาคารก็ทำการจะเก็บข้อมูลทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นใส่ฐานข้อมูลของธนาคารไว้ และ Blockchain จะมาทำหน้าที่แทนธนาคารตรงส่วนนี้ โดย Blockchain จะทำการเก็บข้อมูลการโอน การรับโอน จำนวนเงิน ในแต่ละ Tranaction ผ่านการเก็บข้อมูลเป็น Block และแต่ละ Block ก็จะเชื่อมต่อกันตามลำดับ (chain) ซึ่งลำดับก่อนหลังมีความสำคัญในการตรวจสอบ โดยจะกระจายข้อมูลดังกล่าวไปเก็บกับทุกๆ คนในระบบ ไม่ได้เก็บไว้ที่ธนาคารแต่เพียงผู้เดียว

 • จะพบว่า Digital Currency เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นในอนาคตอย่างแน่นอน ทั้งนี้จะพบว่า CBDC (Central Bank Digital Currency) เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ โดยเป็นการออก Digital Currency โดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ  ซึ่งในประเทศไทยก็เช่นกัน ตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบผ่าน sandbox โดยมีการทดสอบใช้งานในประเทศ และร่วมกันของหลายประเทศ 

 • อนาคต NFT จะไม่ใช่แค่ขายงานศิลปะ ขายเพลง แต่ด้วยเทคโนโลยีจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ถึงการทำ Social Credit Scoring ในรูปแบบใหม่ก็เป็นได้

 • เทคโนโลยี Web 3.0 จะเปลี่ยนแปลงโลกของการท่องเว็บไซด์ไปเลย ในอนาคตเราเล่นเน็ตท่องเว็บ เราอาจจะได้เงินไปด้วยเพราะข้อมูลของเราเป็นของเราสามารถนำไปขายได้ ซึ่งแตกต่างจาก Web 2.0 ที่ข้อมูลของเราถูกเก็บและถูกขายโดยตัวกลาง (website, social media) เท่านั้น

 • SME จะได้รับประโยชน์จาก Blockchain มากขึ้นในอนาคต เช่นการรับเงินที่เร็วขึ้น เพราะไม่ผ่านตัวกลาง การมี Loyalty Program สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเราโดยไม่ต้องมีตัวกลาง หรือแม้กระทั่งการได้มาซึ่ง Data จากลูกค้าได้โดยตรง

ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Webinar ในครั้งนี้

หวังว่า พี่ๆ เพื่อนๆ SME จะลองเลือกหยิบแนวคิด เทคโนโลยี , Infra, Application และ การจัดการ data ต่างๆ เข้าไปใช้ในองค์กรกัน ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา และงานดีๆ อย่างนี้ยังมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ นะครับ และอย่าลืมสำหรับปลายปีนี้ IT Trend 2023 พบกันสำหรับ trend ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ทีมงานเตรียมงานอย่างยิ่งใหญ่สำหรับปลายปีนี้อย่างแน่นอน

ติดต่อสอบถามหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท ตามรายละเอียดด้านล่าง 

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

เรียบเรียงโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email