Skip to content

รูปแบบการปรับเปลี่ยนการเว้นระยะห่างหลังจากการระบาดของเชื้อ COVID-19

อะไรคือ New Normal การที่แต่ละธุรกิจเผชิญกับการระบาดของ COVID-19 ทุกวันนี้ จะเป็นการท้าทายอย่างมาก ว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างไรต่อหลังจากนี้

การเปิดและรักษาสถานะทางธุรกิจให้ทำเนินการต่อได้ ร่วมไปถึงการมีผลกระทบกับบุคคลกรน้อยที่สุด ด้งนั้นสถานที่ทำงานก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน การจัดเก็บของในโกดัง และอื่นๆ บุคคลที่มาบริหารต้องมีการสำรวจพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากลำบากในการที่จะให้พนักงานกลับมาทำงาน และถ้ารัฐบาลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เฉพาะนั้น จะต้องคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมของพนักงาน และร่วมไปถึงแขกหรือผู้มาเยือนให้ปลอดภัยด้วนเช่นกัน

ขณะที่ทั่วโลกมีข้อจำกัดเรื่องของระยะห่างในสังคม และการจำกัดจำนวนคนในแต่ละสถานที่ ความปลอดภัยในที่ทำงานมีหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ความแน่นอนจะต้องรวมไปถึงความสามารถที่จะวัดปริมาณความหนาแน่นอนของจำนวน และจำนวนเวลาที่บุคคลสองบุคคลอยู่ร่วมกันในระหว่างวัน

หลายๆ ประเทศมีการกำหนดมาตรการที่รองรับหลังจากที่ธุรกิจรวมไปถึงสังคมกลับมาเปิดอีกครั้ง สิงค์โปรต้องการอย่างน้อย 16 (172 ฟุต) ตารางเมตร เป็นระยะระหว่างแต่ละบุคคลภายในตึก หลายๆ ประเทศในยุโรปก็ใช้มาตรการเดียวกันคือต้องมีระยะห่างแต่ละบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร (6 ฟุต) การที่ทำแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควร ทุกๆ ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับมาตรการนี้

หลากหลายเทคโนโลยีก็เข้ามาช่วยในธุรกิจและให้สามารถกลับมาเปิดธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การนำ Application บนมือถือมาใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และอีกตัวอย่างการนำกล้องที่สามารถตรวจจับหน้าตาของผู้คน ขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการเข้าถึงตัวอาคารหรือสถานที่โดยการให้บัตรต่างๆ เพื่อแสดงตัวตนซึ่งมีความซับซ้อน ราคาและความสำเร็จ

การมีโซลูชั่นที่สามารถติดตั้งได้แบบรวดเร็ว และราคาไม่ไม่สูงนักจะทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการได้อีกครั้ง การปรับปรุงระบบโครงค่ายในธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Wi-Fi คือการที่จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจสามารถกลับมา และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในวันเดียว ขณะที่ยังสามารถช่วยลดเรื่องของความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

สิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจมีอย่างไรบ้าง

  • หาความจุของจำนวนคน และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลในสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
  • แสดงถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามในทุกๆชั่วโมง
  • การคงสภาพของที่ทำงาน ควรที่จะมีการตรวจเพื่อหาเชื้อ COVID-19 สำหรับทุกบุคคลกร ขณะที่มีความมั่นใจว่าสามารถติดตามบุคคลกรที่เข้าข่ายได้
  • การจัดการเรื่องความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว

จากข้างบนนี้ สังคมจะประสพความสำเร็จ และเอาชนะ COVID-19 ได้ แต่ก็ต้องมีผสมผสานเทคโนโลยี และตัวชี้นำ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากปัญหานี้ ธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้พนักงานปลอดภัยและตื่นตัวอยู่ตลอด จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ที่มาข่าว : Click!!!

สนใจผลิตภัณฑ์เรามีพันธมิตรพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อแผนก Marketing

02-2479898 ต่อ 87 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email