Skip to content

ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารท้องถิ่นด้วย WiFi สาธารณะ

ข่าวสารในท้องถิ่นนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนจำเป็นจะต้องทราบหรือต้องได้รับข้อมูลที่ประโยชน์ โดยแต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการประชาสัมพันธ์กันหลากหลายรูปแบบ เช่น เสียงตามสาย หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ล้วนแล้วเป็นสื่อที่หากไม่ได้จดจ่ออย่างตั้งใจ ข่าวสารเหล่านี้อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนเลย เพราะสารไม่ได้ไปถึงผู้รับ จะทำอย่างไรให้สิ่งสำคัญเหล่านี้ไปถึงมือประชาชน หากคุณมี WiFi สาธารณะอยู่แล้ว ลองโซลูชั่นประชาสัมพันธ์ผ่าน WiFi กันดีกว่าครับ ถึงมือทุกคนแน่นอน

ประโยชน์

  • ทุกคนได้รับสื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่ตกหล่น 

  • เจ้าหน้าที่สามารถอัพเดทข่าวสาร ได้เองโดยไม่ต้องพึงคนทำเว็บไซต์

  • สามารถแจ้งเตือนข่าวสารผ่าน SMS ได้

ปัญหา

  • ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ใครตื่นไม่ทัน ไม่รู้เรื่องและจะตกข่าว

  • ข่าวในท้องถิ่น ต้องรอให้ผู้ทำเว็บไซต์มาอัพเดท ซึ่งล่าช้าและไม่ทันการ

เหมาะสำหรับ

  • พื้นที่ต่างๆ ที่มีการให้บริการ WiFi สาธารณะ และต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่ประชาชนพึงได้รับประโยชน์ จากหน่วยงานภาครัฐ

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email