Skip to content

สร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้าด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก XEN SmartPole

มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ ทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขไม่ได้ มีผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของประชาชน สำหรับองค์การปกครองส่วนจ้งหวัด ท้องถิ่น สำนักงานเขต ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในปอด ทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ การสัมผัสกับ PM2.5 ในระดับสูงยังส่งผลต่อคนทำงานที่อยู่นอกอาคาร พื้นที่โล่งแจ้ง โดยจะมีอาการปวดศีรษะ เหนื่อยล้าง่าย หายใจติดขัด

ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน อบต อบจ  ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไข ปัญหาจากไอเสียรถยนต์ มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เผาไร่ หรือแม้แต่ ไฟป่า เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นนาน เช่นเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย รวมถึงพนักงานของหน่วยงานเอง เช่น รปภ. พนักงานสุขาภิบาลของเขตที่ต้องสัมผัสกับมลพิษเป็นระยะเวลานาน

การแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ สำนักงานเขต อบจ อบต ประชาชน สามารถมีมาตรการในเชิงรุก ร่วมกัน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องชุมชน ซึ่งรวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ IOT อัจฉริยะ เช่น XEN Smartpole ซึ่งสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพอากาศพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ ทำให้หน่วยงานผู้มีอำนาจมีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ รอบด้าน ครอบคลุม แม่นยำ เพื่อผลประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีในที่สุด

ด้วยการติดตั้ง XEN Smartpole ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องประชาชน ตัวอย่างเช่น หาก Smartpole ตรวจพบว่าระดับมลพิษสูง หน่วยงานสามารถแนะนำ ออกประกาศให้มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหยุดพักภายในอาคาร สิ่งนี้สามารถช่วยป้องกันปัญหาระบบทางเดินหายใจและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้น XEN Smartpole ยังมีระบบการใช้งานที่ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอีกด้วย โดยสามารถเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็น Solar Cell โดยสามารถจัดเก็บประจุไฟฟ้า เพื่อใช้งานต่อในเวลากลางคืน ซึ่งนำไปสู่การประหยัดต้นทุนและการดำเนินงาน

นอกจากเซนเซอร์เพื่อวัด PM 2.5 แล้ว XEN Smartpole IOT จาก ออพติมุส ซึ่งร่วมกับ นิปปอนไซซิส บริษัท ผู้พัฒนา ได้ทำการออกแบบโมดูล ที่น่าสนใจเพิ่มเติม เพื่อช่วยการทำงานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น

 • วัดอุณหภูมิและความชื้น
 • ตรวจจับเสียงรบกวน หรือเสียงดังเกินมาตรฐาน
 • ตรวจวัดค่าฝุ่น pm2.5 / pm10
 • แสดงความกดอากาศ
 • วัดปริมาณน้ำฝน
 • ความสว่าง
 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ / โอโซน / อ็อคซิเจน / คาร์บอนมอนน็อคไซค์
 • ตรวจสอบเคมีในอากาศ ไนโตรเจนไดออกไซด์/ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ / ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์/ มีเทน/แอมโมเนีย/ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ /ฟอร์มาลดีไฮด์
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญอาทิ DO (Dissolved Oxygen), ระดับน้ำ เป็นต้น

XEN Smartpole เป็นอุปกรณ์ IOT อัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศ สภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ โดยเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานปกครอง สำนักงานเขต ประชาชน ที่ต้องการสร้างชุมชนปลอดมลพิษในรูปแบบต่างๆ ด้วยความสามารถในการตรวจสอบตามเวลาจริง แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย และคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม XEN Smartpole จึงเป็นโซลูชันที่น่าเชื่อถือ คุ้มค่า คุ้มราคาช่วยให้หน่วยงานสามารถควบคุมการดำเนินงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการแวดล้อมที่ดีได้

“If you are not a part of Solution, you are a part of Problem” เราที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตัวเราเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลด ละ แก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดการเริ่มใช้พลังงานสะอาดในบ้าน เช่นติดตั้งโซล่ารูฟ การกำจัดขยะอย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน  ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย แต่หากช่วยกันก็จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่ได้

ออพติมุสขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมน่าอยู่ ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลูกหลานของเรา สังคมของเรา ประเทศของเรา และโลกของเรา

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • SmartPole

  Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

  XEN, Data Analytics

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email