Skip to content

รับรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยตกเตียงได้ทันที

เพราะอุบัติเหตุเรื่องผู้ป่วยตกเตียงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการพลัดตกหกล้มอาจจะส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ อาการทรุด กระดูกหัก ขาบวม เลือดออกในสมอง เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือจนกระทั่งได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต และส่งผลต่อชื่อเสียงของโรงพยาบาล ซึ่งต้องการการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องยากมาก ในการจัดสรรค์บุคคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมไปถึงผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่ไม่สามารถรู้ตัวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะเกิดอุบัติเหตุ

ประโยชน์

 • ป้องกัน การตกเตียงของผู้ป่วย ด้วยระบบเซ็นเซอร์
 • รู้ความเคลื่อนไหวแบบ Real-Time
 • รู้ทันทีเมื่อเกิดเหตุด้วยความแม่นยำระดับวินาที

ปัญหา

 • ป้องกัน การตกเตียงของผู้ป่วย ด้วยระบบเซ็นเซอร์
 • รู้ความเคลื่อนไหวแบบ Real-Time
 • รู้ทันทีเมื่อเกิดเหตุด้วยความแม่นยำระดับวินาที

เหมาะสำหรับ

 • ป้องกัน การตกเตียงของผู้ป่วย ด้วยระบบเซ็นเซอร์
 • รู้ความเคลื่อนไหวแบบ Real-Time
 • รู้ทันทีเมื่อเกิดเหตุด้วยความแม่นยำระดับวินาที

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • xentrack-indoor location system

  Xentrack

  indoor location system

  XEN, Data Analytics
 • xentemp-ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  Xentemp

  ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  XEN, Data Analytics

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email