Skip to content

ออพติมุสจัดอบรม Digital Transformation ปรับวิธีคิดอย่างมีกลยุทธให้ทันยุคดิจิตอล

 
 
โรงแรมแกรนด์เมอเคียว ฟอร์จูน พระราม9 – 3 ตุลาคม 2563 บริษัทออพติมุสจัดฝึกอบรม Digital Transformation ปรับวิธีคิดอย่างมีกลยุทธให้ทันยุคดิจิตอล  ให้กับพนักงาน ได้เข้าใจ Digital Transformation แบบถึงแก่น สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คิดกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จ สอนและร่วม Workshop จริง
 
ออพติมุสขอขอบคุณ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษา Digital Business Transformation ที่ได้มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ 
   
 

ภาพบรรยากาศในงาน

ไม่ว่าบริษัทใหญ่หรือเล็กก็ต้องปรับตัว !!

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email