Skip to content

Cable-less WiFi สำหรับกิจกรรมนอกโรงเรียน

การศึกษาเหล่าเรียน อาจจะไม่ได้จำเพราะเจาะจงที่ห้องเรียนเสมอไป บ่อยครั้งที่การศึกษาสมัยใหม่ มีกิจกรรมกรรมต่างๆนอกอาคารเรียน แต่ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ WiFi ในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง หากการศึกษาคือการลงทุน อินเตอร์คือสิ่งจำเป็นในการศึกษา อย่าพลาดโซลูชั่น WiFi ผ่าน LTE ของเรา ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ ไม่จำกัดให้อยู่แต่ในโรงเรียน

ประโยชน์

 • กระจายสัญญาณ WiFi ง่ายๆ เพียงไม่กี่นาที

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ไม่มีคู่สายอินเตอร์เข้าถึง

 • Backup อินเตอร์เน็ตที่มีความสำคัญด้วย LTE

ปัญหา

 • บางพื้นที่ ที่สร้างเป็นสถานเฉพาะกิจหรือชั่วคราวอาจจะไม่มีการวาง Node หรืออินเตอร์เน็ตคู่สายที่อยู่ใกล้ๆ ที่ต้องการทำกิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต โดยจำเป็นต้องใช้ WiFi เป็นตัวเก็บข้อมูลหรือเพื่อทำกิจกรรมต่างๆให้สะดวกมากขึ้น

เหมาะสำหรับ

 • งานกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นแบบเฉพาะกิจการเชื่อมต่ออินเตอร์เพื่อประกอบหรือประโยชน์ต่อกิจกรรม

 • Campus ที่มีการเคลื่อนที่ ไปยังสถานที่อื่นๆตามแหล่งต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมี

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Outdoor Access Point

  ผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี WiFi ที่ให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

  Access Point, CommScope Ruckus, Outdoor, Wireless
 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email