Skip to content

ระบบโครงข่ายความเร็วสูง ด้วย Fiber ในสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยผ่าน GPON

ระบบโครงสร้างเครือข่ายความเร็วสูงตามความการในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากความต้องการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น เพื่อการรองรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น IOTที่มีจำนวนมากขึ้น ระยะทางการเชื่อมต่อที่ไกลกว่าเดิม ข้อจำกัด เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคที่ Copper Cable (สายแลน) ไม่สามารถข้ามผ่าน ตามความต้องการของลูกค้าได้ หรือต้องแลกมาด้วยงบประมาณที่สูงขึ้น เราสามารถสร้าง โซลูชั่นนี้ให้เป็นจริงในงบประมาณที่ลูกค้าต้องประหลาดใจได้ด้วย GPON Technology

ประโยชน์

 • เพิ่มขีดจำกัดด้านความเร็ว ตอบสนองเทคโนโลยี WiFi 6

 • ใช้งบประมาณต่ำ ลดต้นทุนการดูแลอุปกรณ์ Distribution Layer

 • ข้ามผ่านข้อจำกัดด้านการเดินสายที่ไกลขึ้นระดับกิโลเมตร

ปัญหา

 • การวางระบบเพื่อใช้งาน WiFi6 สาย LAN มีข้อกำจัดเยอะทั้งระยะทาง และความเร็วดรอป

 • มีภาระในการดูแลอุปกรณ์จำนวนมาก เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเยอะ ดูแลยาก

เหมาะสำหรับ

 • มหาวิทยาลัย โรงเรียนประจำ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนอื่นๆที่มีขนาดใหญ่ที่เดินสายเป็นหลักหลายร้อยเมตร แต่ต้องการความเร็วสูงในการทำงาน รองรับอุปกรณ์จำนวนมาก และเทคโนโลยีในอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • DZS (GPON)

  GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโน�

  DZS

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email