Skip to content

Wi-Fi ประสิทธิภาพสูง พร้อมจบปัญหาสัญญาณไม่ครอบคลุมในทุกสภาพแวดล้อม

ประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณด้วย BeamFlex ที่มี Pattern การส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนเปลี่ยนช่องสัญญาณอัตโนมัติ ปัญหา ต้องรองรับอุปกรณ์ที่มีมากขึ้นมีปัญหาสัญญาณรบกวน จากแวดล้อมโดยรอบ เหมาะสำหรับคลังสินค้า สำนักงาน ไลน์ผลิต และบริเวณที่ต้องใช้เครื่องมือที่เป็น Mobile หรือ Handheld และระบบอื่นๆ

ประโยชน์

 • เพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาณด้วย BeamFlex ที่มี Pattern การส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เป้าหมาย

 • หลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน เปลี่ยนช่องสัญญาณอัตโนมัติ

ปัญหา

 • ต้องรองรับอุปกรณ์ที่มีมากขึ้น

 • มีปัญหาสัญญาณรบกวน จากแวดล้อมโดยรอบ

เหมาะสำหรับ

 • คลังสินค้าที่มีความสูง และมีสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

 •  อาคารสำนักงานที่ต้องการประสิทธิภาพ WiFI ที่เป็นเลิศ

 •  เครื่องมือที่เป็น Mobile หรือ Handheld

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email