Skip to content

ระบบติดตามรถเข็นกระเป๋าในสนามบิน (Trolley)

สนามบินนั้นนับว่าเป็นการคมนาคมที่มีผู้คนต่อปีใช้บริการสูงมาก ผู้โดยสารมักใช้บริการรถเข็นกระเป๋าอยู่เสมอเพราะสัมภาระที่มีน้ำหนัก บ่อยครั้งการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก รถเข็นเหล่านั้นไม่ได้ถูกนำมาไว้ในที่ถูกที่ควรทำให้สนามบินที่สวยงามมีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ซึ่งก็ต้องเป็นภาระของพนักงานที่ต้องคอยตาม คอยค้นหารถเข็นที่ไม่ได้เก็บในพื้นที่จัดเก็บ ซึ่งในหลายครั้งช่วงวันหยุดยาวที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก เกิดการขาดแคลนรถเข็นในที่สุด จะดีกว่ามั้ยถ้าเรารู้ว่ารถเข็นอยู่ที่ใด จำนวนพร้อมใช้เท่าไหร่

ประโยชน์

 • ทราบพื้นที่รถเข็นกระจายตัวอยู่ โดยทันทีไม่ต้องค้นหา

 • สามารถแจ้งเตือนเมื่อออกนอกพื้นที่ หรือเข้าในพื้นที่หวงห้าม

ปัญหา

 • เจ้าหน้าที่มีจำกัด ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้โดยสารได้อย่างทั่วถึง

 • เมื่อรถเข็นไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หรือมีการทิ้งรถเข็นเอาไว้ตามพื้นที่ต่างๆ มีผลเสียทั้งด้านทัศนียภาพ และด้านการดูแลความปลอดภัย

เหมาะสำหรับ

 • สนามบินต่างๆ ที่ต้องการรักษามาตรฐาน ทั้งด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อผู้โดยสาร

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • xentrack-indoor location system

  Xentrack

  indoor location system

  XEN, Data Analytics

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email